Kesä
Opintojakson nimi Digitaalinen alustatalous
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Tanja Suomalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Digitaalinen alustatalous

03.06.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida, arvioida, johtaa ja kehittää digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamia mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä. Opiskelija osaa digitaalisiin työympäristöihin liittyvät verkostovaikutukset. Opiskelija osaa digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden kehittämisen eri muodot eli arkkitehtuurit.

Opintojaksolla painottuvat kompetenssit: työelämässä toimiminen.

 

Sisältö:

– Alustatalouden käsitteet ja ulottuvuudet – Verkostoituminen alustataloudessa, mahdollisuudet ja haasteet – Alustatalouden kehittämisen eri muodot kansallisesti ja kansainvälisesti

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Onlinekontaktit/luennot ja itsenäinen tiedonhaku
  • videoidut asiantuntijapuheenvuorot Moodlessa
  • aktiivinen osallistuminen, yksin ja ryhmässä oppiminen
  • sähköiset tietokannat ja oppimisympäristöt (Moodle)

Ma 3.6. klo 12:00- 16:00 Ma 12.8. klo 12:00 – 16:00 Huom! Aikataulu voi tarkentua lähempänä kontaktikertaa.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi