Non-stop
Opintojakson nimi Esihenkilötyö 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 23.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jonna Koivisto ja Minna Kuohukoski
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Esihenkilötyö 5 op, nonstop

23.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa esihenkilön tehtävät ja vastuut sekä ymmärtää johtajuuden roolin esihenkilötyössä. Opiskelija ymmärtää esihenkilön vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojen merkityksen sekä osaa ottaa huomioon vastuullisen toiminnan osana hyvää esihenkilötyötä. Opiskelija tunnistaa työyhteisössä esiintyviä haastavia tilanteita ja ymmärtää esihenkilön roolin niiden ratkaisemisessa. Opiskelija kehittyy oman esihenkilöosaamisen tunnistamisessa.

Sisältö

Esihenkilön tehtävät ja vastuut, johtajuus, esihenkilön vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot, inhimillinen esihenkilötyö, palveleva johtaminen, vastuullisuus esihenkilötyössä, haastavat tilanteet ja niiden ratkaiseminen: työyhteisön konfliktitilanteet, pahoinvointi työssä, oman esihenkilöosaamisen kehittäminen: kyvykkyys itsensä johtamiseen, omien voimavarojen tunnistaminen.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkkototeutus. Aikaan ja paikkaan sitomaton opetus, nonstop.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.