Non-stop
Opintojakson nimi Esihenkilötyö 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 17.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jonna Koivisto
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Esihenkilötyö 5 op, nonstop

17.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esihenkilötyön peruselementit, tehtävät ja vastuut. Opiskelija hallitsee esihenkilön työssä tarvittavia viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä malleja, sekä ymmärtää niistä aiheutuvaa toimintaa. Opiskelija tunnistaa erilaisia esihenkilötyöhön liittyviä haastavia tilanteita ja niiden seurauksia työyhteisön toiminnassa sekä tunnistaa keinoja haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi. Opiskelija hallitsee tiimin toimintaan ja tiimin johtamiseen liittyviä tekijöitä sekä ymmärtää tiimin toiminnan haasteita. Opiskelija ymmärtää aloittavan esihenkilön keskeiset haastetilanteet.

Sisältö

Esihenkilön viestintä-, vuorovaikutus-ja työyhteisötaidot, esihenkilön tehtävät ja vastuut, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, haastavat tilanteet esihenkilötyössä: erilaiset ihmiset johdettavina, työyhteisön konfliktitilanteet, työväkivalta, kiusaamistilanteet. Tiimin toiminta, tiimin johtaminen, tiimin toiminnan haasteet. Aloittavan esihenkilön haasteet.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.