Kevät
Opintojakson nimi Green Care kuntoutuksessa
Opintojakson ajankohta 04.03.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Irina Katajisto-Korhonen, , Mary-Ann Kaukinen,
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.11.2023 - 04.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Green Care kuntoutuksessa

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija – ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja tuntee vaikuttavuutta selittäviä taustateorioita – osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita – tunnistaa ja osaa kuvata Green Care toimintatapaa – tuntee Green Care –toimintakenttää ja tunnistaa kuntoutuksen sijoittumisen siinä – osaa nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -palveluja/ menetelmiä omassa kuntoutustoiminnassaan – tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit

 

Sisältö: Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset Green Care –toiminta kuntoutuksessa: toimintatapa, toimintakenttä, palvelut/menetelmät, laatukriteerit

 

Arviointikriteerit

Teemakohtaiset oppimistehtävät ja henkilökohtainen idea kuntoutuspalveluun liittyen

Arviointiasteikko hyväksytty-hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

4.3.-17.3. Teema 1 luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhteen tunnistaminen, 18.3.-31.3. Teema 2 Green Care toimintatapa 1.4.-14.4. Teema 3 Green Care toimintakenttä kuntoutuksessa 15.4.-28.4. Teema 4 Green Care palvelut/menetelmät kuntoutustoiminnassa 29.4.-12.5.Teema 5 Green Care -toimintaa määrittelevät tekijät ja laatukriteerit

Jokainen teema sisältää materiaaliin perehtymistä ja oppimistehtäviä (sekä verkkokeskusteluja että itsenäisiä tehtäviä)

Opintojakson aikana opiskelijat työstävät ideaa omaan kuntoutuspalveluun Green Care laatukäsikirjan ja tuotekuvauksen avulla, palautus 26.5. mennessä

Opintojakson lisätiedot

Luennot ja opintomateriaalit on kuvattu ItsLearningissä ja se sisältää Green Care –kirjallisuutta ja verkkomateriaaleja

Ilmoittautumistiedot

Opintojakson viestintä tapahtuu ITSLearning -alustalla. Kiintiöt:

CampusOnline opiskelijat: 10 opiskelijaa TÄYNNÄ

Avoin AMK: 10 opiskelijaa

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa