Våren
Kursnamn Green Care kuntoutuksessa
Kursdatum 04.03.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Irina Katajisto-Korhonen, , Mary-Ann Kaukinen,
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.11.2023 - 04.03.2024
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Green Care kuntoutuksessa

04.03.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

Opiskelija – ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja tuntee vaikuttavuutta selittäviä taustateorioita – osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita – tunnistaa ja osaa kuvata Green Care toimintatapaa – tuntee Green Care –toimintakenttää ja tunnistaa kuntoutuksen sijoittumisen siinä – osaa nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -palveluja/ menetelmiä omassa kuntoutustoiminnassaan – tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit

 

Sisältö: Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset Green Care –toiminta kuntoutuksessa: toimintatapa, toimintakenttä, palvelut/menetelmät, laatukriteerit

 

Bedömningskriterier

Teemakohtaiset oppimistehtävät ja henkilökohtainen idea kuntoutuspalveluun liittyen

Arviointiasteikko hyväksytty-hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

4.3.-17.3. Teema 1 luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhteen tunnistaminen, 18.3.-31.3. Teema 2 Green Care toimintatapa 1.4.-14.4. Teema 3 Green Care toimintakenttä kuntoutuksessa 15.4.-28.4. Teema 4 Green Care palvelut/menetelmät kuntoutustoiminnassa 29.4.-12.5.Teema 5 Green Care -toimintaa määrittelevät tekijät ja laatukriteerit

Jokainen teema sisältää materiaaliin perehtymistä ja oppimistehtäviä (sekä verkkokeskusteluja että itsenäisiä tehtäviä)

Opintojakson aikana opiskelijat työstävät ideaa omaan kuntoutuspalveluun Green Care laatukäsikirjan ja tuotekuvauksen avulla, palautus 26.5. mennessä

Mer information

Luennot ja opintomateriaalit on kuvattu ItsLearningissä ja se sisältää Green Care –kirjallisuutta ja verkkomateriaaleja

Anmälningsinformation

Opintojakson viestintä tapahtuu ITSLearning -alustalla. Kiintiöt:

CampusOnline opiskelijat: 10 opiskelijaa TÄYNNÄ

Avoin AMK: 10 opiskelijaa

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa