Kesä
Opintojakson nimi Henkilökohtainen talousosaaminen
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.10.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Susanna Luhtinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Henkilökohtainen talousosaaminen

01.06.2024 - 31.10.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
 • arvioida arjen rahankäyttöään
 • laatia henkilökohtaisen budjetin
 • soveltaa kiinteistökauppaan, asunto-osakkeen hankkimiseen ja autokauppaan liittyviä käsitteitä, toimintatapoja ja juridiikkaa
 • tunnistaa eri luottomuotojen ominaispiirteet, tunnistaa vakuuksien merkityksen ja ominaispiirteitä
 • tunnistaa säästämis-ja sijoitustuotteiden erityispiirteet, osaa valita itselleen sopivat säästämis-/sijoitustuotteet
 • tunnistaa omaan elämään liittyviä riskejä ja käyttää eri vakuutuslajeja sopiviin tilanteisiin
Sisältö:
 • arjen rahankäyttö
 • oman talouden suunnittelu
 • hankinnat
 • luotonotto
 • säästäminen ja sijoittaminen
 • vakuuttaminen

Arviointikriteerit

Hyväksytty – Hylätty

Arviointi perustuu kurssilla ilmoitettavan mukaisesti tenttiin tai tenttiin+tehtäviin.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaadittava osaaminen:

Osaat arvioida arjen rahankäytön vaikutuksia henkilökohtaiseen talouteen. Osaat laatia budjetin henkilökohtaisen talouden seurantaan. Osaat suunnitella rahankäytön muutostarpeita henkilökohtaisen talouden tavoitteiden pohjalta.

Tunnet kiinteistökauppaan, asunto-osakkeen hankkimiseen ja autokauppaan liittyviä käsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Tunnet luotonottamiseen liittyviä käsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Tunnet eri sijoitusinstrumenttien välisiä eroja. Osaat käyttää sijoittamisen tavoitteisiin soveltuvia sijoitusinstrumentteja.

Tunnet elämiseen liittyviä riskejä ja osaat valita niihin sopivan suojautumiskeinon vakuutusten avulla.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan tehtävien hyväksytty tekeminen ja tentistä 80% maksimipisteistä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Suoritustavat: Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkomateriaaleihin perehtyminen, tehtävien tekeminen, verkkokeskusteluihin osallistuminen, verkkotentti. 100% verkkokurssi (Moodle)

– Opintojakson alkaa Moodlessa 1.6.2023 ja päättyy 31.7.2023 -Opintojakson suorituksia voi uusia tutkintosäännön mukaisesti 2 kertaa erikseen ilmoitetun aikataulun mukaan.

Opintojakson tiedot

Suoritustavat: Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkomateriaaleihin perehtyminen, tehtävien tekeminen, verkkokeskusteluihin osallistuminen, verkkotentti.

Henkilökohtainen talousosaaminen on jokaiselle kuuluva kansalaistaito. Henkilökohtaisen talousosaamisen ansiosta osaat tehdä itsellesi sopivia taloudellisia päätöksiä. Tavoitteena on, että et joudu taloutesi kanssa ongelmiin, vaan osaat tehdä sinulle hyötyä tuottavia taloudellisia valintoja.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi