Non-stop
Opintojakson nimi Henkilökohtaisen talouden hallinta
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Elisa Vesanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 24.05.2025
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Henkilökohtaisen talouden hallinta

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Mietityttääkö omat kulutustottumukset tai haluaisitko luoda parempia rutiineja oman taloutesi suunnitteluun ja seurantaan? Kiinnostaisiko sijoittaminen?

Henkilökohtaisen talouden hallinta -opintojakson kautta pääset tarkastelemaan omaa taloudellista tilannettasi ja tutustut erilaisiin oman talouden suunnittelun ja seurannan työkaluihin.

Opintojakson perehdyttää myös ylivelkaantumisen seurauksiin ja tuo esiin kanavat, joista saa apua talous- ja velkaongelmien kohdatessa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin säästö- ja sijoitusmahdollisuuksiin sekä eläkkeen kertymiseen.

Opintojakso kuuluu Humakin AMK-tutkintojen yhteisiin vapaasti valittaviin opintoihin.

Lue lehtori Sari Peltolan kirjoittama blogikirjoitus teemasta.

Sisältö

 • omat kulutustottumukset
 • oman talouden suunnittelun ja seurannan työkalut
 • ylivelkaantuminen ja apu talous- ja velkaantumisongelmiin
 • säästö- ja sijoitusmahdollisuudet, eläkekertymä.

Tavoitteet

Opiskelija

 • oppii suunnittelemaan ja seuraamaan omaa talouttaan.
 • ymmärtää raha-asioista puhumisen merkityksen.
 • osaa etsiä ratkaisuja talous- ja velkaongelmiin sekä ymmärtää perinnän, maksuhäiriömerkinnän ja ulosoton seuraukset.
 • tuntee erilaisia säästö- ja sijoitusmahdollisuuksia sekä eläkkeen kertymisen periaatteet

Edeltävyysehdot

Opintojakso ei vaadi taustatietoja.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen tehtävänantojen ohjeistuksen mukaan. Hylätyssä suorituksessa kaikkia tehtäviä ei ole suoritettu hyväksytysti 31.7.2025 mennessä.

Opintojakso suoritetaan kutakin aihealuetta koskevan tentin ja/tai tehtävän tekemisellä. Arviointi perustuu tenttien ja tehtävien keskiarvoon. Suoritukset arvioidaan ja suoritusmerkintöjä viedään opintorekisteriin vähintään kerran kuukaudessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin 31.07.2025 mennessä.

Opintojakson tiedot

Opiskelijapalautetta:

”Mielestäni parasta oli kuinka hyvin kurssi oli organisoitu. Aiheet olivat selkeät ja hyvin rakennettu niin että jokaisesta alueesta sai erittäin hyvän kuvan! Pidin myös tehtävistä, sillä ne edistivät ja tukivat oppimista kurssin aikana. Ei oikeastaan mitään kehitysideoita, mielestäni kaikki sujui hyvin!”

”Mielestäni paras osio opintojaksossa oli ehdottomasti säästämisen ja sijoittamisen osio. Sijoittamisesta kun ei millään pakollisella opintojaksolla saati aikaisemmissa opinnoissa puhuta. Sijoittamisesta ja säästämisestä tulisi ehdottomasti olla ainakin yksi pakollinen opintojakso. Pidin erityisesti myös tässä osiossa käytetyistä oppimateriaaleista. Melkein kaikki rahasta ja Mimmit Sijoittaa -podcastit olivat minulle uusia, ja olen kuunnellut jo monta jaksoa. Myös pörssikerhon webinaarit olivat opettavaisia, ja kaikki edellä mainitut oppimateriaalit olivat helposti ymmärrettäviä!”

”Paljon uutta tietoa ja oivalluksia. Hyvin käytännönläheinen kurssi, jonka oppeja voi hyödyntää jokapäiväisessä elämässä!”

”Kurssi oli kokonaisuudessaan oikein mielenkiintoinen ja todella hyödyllinen. Kurssi oli rakennettu mukavasti ja tehtävien vaihtelu säilytti mielenkiinnon. Kurssin myötä kiinnostukseni sijoittamista kohtaan heräsi ja sain kurssilta paljon hyödyllistä tietoa siihen. Mielestäni kyseinen kurssi käsitteli erittäin tärkeitä asioita ja se olisi todella hyödyllinen jo yläkouluikäisille.”

”Oppimisympäristössä eteneminen on selkeää, materiaali oli monipuolista ja sitä oli sopivasti. Tehtävänannoista ei jäänyt mitään epäselvää.”

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Lapin AMK, Laurea, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.