Kesä
Opintojakson nimi Hotellit ja trendit
Opintojakson ajankohta 01.05.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Sini Viinanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.03.2024 - 14.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hotellit ja trendit

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa ja tuntee vallalla olevat megatrendit kuten:

  • älykkäät kaupungit
  • ilmastonmuutoksen
  • hybriidikaupankäynnin
  • yritystoiminnan empatian
  • digitalisaation ja tekoälyn merkitykset
  • datan analysointimahdolliuudet

– ja osaa soveltaen pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia hotelli- ja ravintola-alalle

Sisältö:

  • Opintojakso antaa kokonaiskuvan vieraanvaraisuusalan trendeistä sekä tulevaisuudennäkymistä.
  • Opiskelija tutustuu vallitseviin megatrendeihin sekä pohtii niiden merkitystä hotellialan tulevaisuudelle.

Edeltävyysehdot

Ei vaatimuksia edeltävälle osaamiselle

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opetusta ja ohjausta toukokuussa sekä itsenäistä opiskelua kesäkuusta elokuuhun. Toukokuun verkkoluennoilla ei ole läsnäolopakkoa, vaan ne voi myös katsoa tallenteelta.

Opetustapahtumien aikataulu löytyy toteutuskuvauksesta.

Itsenäistä kurssimateriaalien opiskelua, tiedon etsimistä sekä aktivoivia oppimistehtäviä.

Kaikki kurssin materiaalit sekä oppimistehtävät esitellään toukokuun aikana ja niitä on mahdollista tehdä elokuun loppuun saakka.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.