Sommaren
Kursnamn Hotellit ja trendit
Kursdatum 01.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Sini Viinanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 18.03.2024 - 14.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Hotellit ja trendit

01.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa ja tuntee vallalla olevat megatrendit kuten:

  • älykkäät kaupungit
  • ilmastonmuutoksen
  • hybriidikaupankäynnin
  • yritystoiminnan empatian
  • digitalisaation ja tekoälyn merkitykset
  • datan analysointimahdolliuudet

– ja osaa soveltaen pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia hotelli- ja ravintola-alalle

Sisältö:

  • Opintojakso antaa kokonaiskuvan vieraanvaraisuusalan trendeistä sekä tulevaisuudennäkymistä.
  • Opiskelija tutustuu vallitseviin megatrendeihin sekä pohtii niiden merkitystä hotellialan tulevaisuudelle.

Förkunskapskrav

Ei vaatimuksia edeltävälle osaamiselle

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opetusta ja ohjausta toukokuussa sekä itsenäistä opiskelua kesäkuusta elokuuhun. Toukokuun verkkoluennoilla ei ole läsnäolopakkoa, vaan ne voi myös katsoa tallenteelta.

Opetustapahtumien aikataulu löytyy toteutuskuvauksesta.

Itsenäistä kurssimateriaalien opiskelua, tiedon etsimistä sekä aktivoivia oppimistehtäviä.

Kaikki kurssin materiaalit sekä oppimistehtävät esitellään toukokuun aikana ja niitä on mahdollista tehdä elokuun loppuun saakka.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.