Non-stop
Opintojakson nimi Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä
Opintojakson ajankohta 01.02.2024 - 15.12.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Tommi Haapakangas
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä

01.02.2024 - 15.12.2024

Opintojakson kuvaus

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Hyväksytty:

  • Osaat selittää luontokasvatuksen filosofian periaatteet ja eri tekijöiden väliset vuorovaikutukset luontosuhteen kehittymisessä.
  • Osaat ratkaista erilaisista luontosuhteista johtuvat tarpeet luontoliikunta aktiviteettien toteutuksessa
  • Opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti Moodlen työtilassa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on toteutettavissa täysin itsenäisesti verkkoympäristössä. Tehtävät, käytännön interventiot ja oppitunnit eivät ole aikaan tai paikkaan sidonnaisia.

Kurssilla käytetään tutkivan oppimisen pedagogiikkaa ja oppiminen pohjautuu aikaisempaan kokemukseen, uusien kokemusten hankkimiseen ja teorioiden peilaamiseen omaan ammattialaan. Tieto rakennetaan itse oman kiinnostuksen mukaan.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin ilmoittautumisajan sisällä, ja suorittaa opintoja toteutusajan puitteissa. Opintojen arviointi tapahtuu erikseen ilmoitetuissa aikajänteessä opintojen aikana.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen. Noin viikko ilmoittautumisen jälkeen opiskelija viedään Lapin AMKin järjestelmään ja opiskelija pääsee suorittamaan kurssia.

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen. Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan linkistä ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi