Non-stop
Opintojakson nimi Markkinoi vaikuttavasti 2
Opintojakson ajankohta 25.09.2023 - 04.12.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Sampo Kokkonen, Sami Lanu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 20.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Markkinoi vaikuttavasti 2

25.09.2023 - 04.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet
  • ymmärtää brändin rakentamisen ja merkityksen liiketoiminnassa
  • hahmottaa segmentointiprosessin ja sen hyödyt
  • ymmärtää digimarkkinoinnin peruskäsitteet
  • tunnistaa asiakastarpeita ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen menestykselle

Kurssin aiheina on:

  • segmentointi ja kohdentaminen,
  • brändit ja brändäys,
  • tuotteistaminen,
  • some-/digimarkkinointi
  • asiakaspalvelu ja myyntityö.

Kurssi on jatkoa ”Markkinoi vaikuttavasti 1, 2 op” -kurssille.

Katso kurssikokonaisuuden videoesittely: https://vimeo.com/720229943

Edeltävyysehdot

Edeltävä osaaminen: Markkinoi vaikuttavasti 1, 2 op -kurssin suoritus hyväksytysti

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opiskelu 100 %. Kurssin saa suorittaa muutoin oman aikataulun mukaisesti, mutta kaikki oppimistehtävät tulee suorittaa opintojakson päättymiseen mennessä. Opintojakso avautuu 25.9.2023 ja on suoritettavissa 4.12.2023 mennessä.

Kurssimateriaali: Videoluennot, kurssikirja & erikseen jaettava kurssimateriaali, verkkotentit, yksilötehtävät ja esseet.

Kurssi toteutetaan MOOC-alustalla: https://mooc.lab.fi/

Opintojakson lisätiedot

Markkinoinnin peruskäsitteitä ja perusteita käsittelevä kurssikokonaisuus on jaettu kahteen osaan: Markkinoi vaikuttavasti 1 (2op) ja Markkinoi vaikuttavasti 2 (3 op). Kurssit on toteutettu kahden markkinoinnin opettajan yhteistuotantona ja hyödyntäen muita markkinoinnin osaajia asiantuntijoina, joten saat varmasti kattavan ja monipuolisen johdatuksen markkinoinnin saloihin. Huomaathan, että tämän kurssin esitietovaatimuksena on Markkinoi vaikuttavasti 1 -kurssi.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat aloitusohjeet perille. Aloitusohjeet saat automaattisesti heti ilmoittautumisen jälkeen. Säilytä ohjeet! Mikäli ohjeet eivät tule, tarkista myös roskaposti, ja laita viesti campusonline@lab.fi. Älä tee tuplailmoittautumista! Kurssin suorittamisen voit aloittaa 25.9.2023.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta.  Hinta 45 €.