Kevät
Opintojakson nimi Ohjauksen orientaatioista potkua asiakas- ja palveluohjaukseen (nonstop)
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Anu Pelkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 30.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjauksen orientaatioista potkua asiakas- ja palveluohjaukseen (nonstop)

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut

  • perustiedot ohjauksen orientaatioista, erilaisista ohjaustyyleistä ja case management -ohjausprosessista
  • tunnistat ohjausvuorovaikutustilanteisiin liittyviä tekijöitä ja niiden merkityksen ohjauksen vaikuttavuudelle
  • tunnet ohjaustyön teoreettista perustaa ja ohjausprosessin eri vaiheita ja osaat suhteuttaa oman roolisi ohjaajana osaksi asiakkaan prosessia
  • tiedät erilaisia ohjauksen käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon työssä

Sisältö

  • ohjauksen orientaatiot: ohjauksen monitieteinen perusta ja ohjaustilannetta ohjaavat toimintalinjat
  • ohjaustyylit: hyväksyvä, jäsentävä, katalysoiva ja konfrontoiva ohjaustyyli ja niiden soveltaminen asiakasohjaus- ja palveluohjaustyössä
  • case management: case management -toimintamalli asiakas- ja palveluohjausprossin lähtökohtana

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Harjoitustehtäviä voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Verkkotentin suorittamiseksi on kolme yrityskertaa.

Opintojakson tiedot

Opintojakson sekä verkkotentin suorituksella on mahdollista hakea osahyväksilukua Jyväskylän ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti Ohjaustyön perusteet ja menetelmät (4 op) -opintojaksosta.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 8.1.2024-17.5.2024. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2024.

Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta n. viikosta 1/24 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.