Våren
Kursnamn Ohjauksen orientaatioista potkua asiakas- ja palveluohjaukseen (nonstop)
Kursdatum 08.01.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Anu Pelkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 30.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ohjauksen orientaatioista potkua asiakas- ja palveluohjaukseen (nonstop)

08.01.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut

  • perustiedot ohjauksen orientaatioista, erilaisista ohjaustyyleistä ja case management -ohjausprosessista
  • tunnistat ohjausvuorovaikutustilanteisiin liittyviä tekijöitä ja niiden merkityksen ohjauksen vaikuttavuudelle
  • tunnet ohjaustyön teoreettista perustaa ja ohjausprosessin eri vaiheita ja osaat suhteuttaa oman roolisi ohjaajana osaksi asiakkaan prosessia
  • tiedät erilaisia ohjauksen käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon työssä

Sisältö

  • ohjauksen orientaatiot: ohjauksen monitieteinen perusta ja ohjaustilannetta ohjaavat toimintalinjat
  • ohjaustyylit: hyväksyvä, jäsentävä, katalysoiva ja konfrontoiva ohjaustyyli ja niiden soveltaminen asiakasohjaus- ja palveluohjaustyössä
  • case management: case management -toimintamalli asiakas- ja palveluohjausprossin lähtökohtana

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Harjoitustehtäviä voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Verkkotentin suorittamiseksi on kolme yrityskertaa.

Info

Opintojakson sekä verkkotentin suorituksella on mahdollista hakea osahyväksilukua Jyväskylän ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti Ohjaustyön perusteet ja menetelmät (4 op) -opintojaksosta.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 8.1.2024-17.5.2024. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2024.

Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta n. viikosta 1/24 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.