Syksy
Opintojakson nimi Perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
Opintojakson ajankohta 07.10.2024 - 30.11.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Henna Kivipuro
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen

07.10.2024 - 30.11.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

  • Osaat suunnitella ja toteuttaa perheen terveyttä edistävää ja voimavaralähtöistä näyttöön perustuvaa hoitotyötä kulttuuritaustat huomioiden.
  • Ymmärrät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.
  • Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun.
  • Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen.
  • Ymmärrät kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle.
  • Ymmärrät perheen tuen merkityksen vanhemmuudessa ja lapsiperheen arjessa.
  • Tiedät sairaan lapsen, nuoren ja perheen hoidon pääperiaatteet.
  • Sovellat tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä. Tunnistat erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten hoitotyön tarpeita.
  • Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Sisältö:

Perheen hoitotyö

Raskaus ja synnytys

Lapsen ja nuoren hoitotyö

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso tapahtuu kokonaan verkossa. Opintojakso koostuu itseopiskelusta, oppimistehtävistä ja webinaareista.

Opintojakson info ma 7.10.2024 klo 10-11.30 Zoomissa Webinaari I 6.11.2024 klo 8.30-15 Webinaari II 26.11.2024 klo 8.15-14.30 Webinaari III 11.12.2024 klo 8.15-14.30

Opintojakson lisätiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:

Raskaus, synnytys ja perheen hoitotyö:

Ihme & Rainto. 2015. Naisen terveys. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä hoitotyö. Edita.

TAI

Botha & Ryttyläinen-Korhonen. 2016. Naisen hoitotyö. Sanoma Pro.

Lasten hoitotyö:

Storvik-Sydänmaa & Tervajärvi & Hammar 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro.

TAI

Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo ja Uotila 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Opintojakson infossa annetaan muu materiaali

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi