Non-stop
Opintojakson nimi Perunaosaaminen
Opintojakson ajankohta 01.01.2023 - 31.08.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Titta Järveläinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.07.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Perunaosaaminen

01.01.2023 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija tunnistaa laadukkaan perunan tuotannon edellytykset ja arvioi peruna-alaa. Opiskelija käyttää aktiivisesti peruna-alan ajankohtaisia tiedonlähteitä ja verkostoituu alan toimijoiden kanssa.

Sisältö:

Perunantuotannon mahdollisuudet ja kannattavuus Perunatilan viljelykierto Perunalajikkeet ja siemenperunan valinta Perunan lannoitus Perunan yleisimmät kasvintuhoojat ja laatuvirheet sekä niiden torjunta Perunan viljelytekniikka Peruna-alan trendit ja tulevaisuus.

Edeltävyysehdot

Tämä opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on kasvinviljelyn ja maaperäopin perustiedot. Perustietojen testaamista varten Moodlessa on alkutesti, joka tulee suorittaa ennen kuin pääsee jatkamaan opintojakson suorittamista.

Suositeltavaa on hankkia itselleen yhteistyötila, jonka viljelymenetelmiin tutustuu opintojakson aikana.

Arviointikriteerit

Opiskelija saavuttaa osaamistavoitteet tehtävien avulla. Kaikki tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ja opintojakson kokonaisuus arvioidaan asteikolla 1-5 / täydennettävä.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina Moodle -oppimisympäristössä (nonstop). Opintojaksolla osaaminen hankitaan ja osoitetaan tehtävien avulla. Tehtävät toteutetaan annetun ja itse hankitun materiaalin avulla. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodlessa olevista tehtävistä.

Opintojakson lisätiedot

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja sekä ohjeet opintojakson moodle-alustalle liittymiseen. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)