Kesä
Opintojakson nimi Sijoitusosaaminen I
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.10.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Susanna Luhtinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2024 - 18.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Sijoitusosaaminen I

01.06.2024 - 31.10.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan – opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja sijoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä – oppiskelija ymmärtää tuoton ja riskin merkityksen sijoitustoiminnassa – opiskelija ymmärtää korkosijoitusten, osakkeiden, sijoitusrahastojen ja muiden sijoituskohteiden ominaispiirteitä. – opiskelija osaa soveltaa sijoitusten verotuksen perusasioita käytäntöön. – opiskelija ymmärtää vastuullisen sijoittamisen perusteet – opiskelija osaa tehdä sijoitussuunnitelman.

Sisältö – sijoitustoiminta, rahoitusmarkkinat ja niihin liittyvät lainsäädäntö – vastuullisen sijoittamisen perusteet – sijoitustoiminnan ja siihen liittyvän verotuksen perusperiaatteet – eri sijoituskohteiden ominaispiirteet

Arviointikriteerit

H-5

Tyydyttävä 1 Tunnet sijoitustoiminnan keskeisiä käsitteitä ja teorioita sekä tiedät arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tunnet joitain rahoitusmarkkinoiden tarjoamia sijoitusmuotoja. Tunnet arvopaperisijoittamisen hyötyjä ja riskejä ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Tyydyttävä 2 Tunnet sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tiedät arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tunnet rahoitusmarkkinoiden tarjoamia sijoitusmuotoja. Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Hyvä 3 Ymmärrät sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Osaat suorittaa vertailuja hankintojen välillä. Tunnet sijoitusten riskit ja hyödyt ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton. Osaat tehdä vertailuja eri sijoitusten välillä.

Hyvä 4 Osaat sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Osaat vertailla sijoituskohteita. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Kiitettävä 5 Hallitset sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn. Osaat suorittaa vertailuja sijoituskohteiden välillä. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkomateriaaleihin perehtyminen, tehtävien tekeminen, verkkokeskusteluihin osallistuminen, verkkotentti.

100% verkkokurssi (Moodle). Kurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti. Yhteisiä aikataulutettuja tapaamisia ei ole. Tehtävillä on kuitenkin palautusajat ja niitä tulee noudattaa. Opintojakson ajankohta 6.6.-7.8.2022

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla perehdytään rahoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen lainsäädäntöön, tuoton ja riskin käsitteisiin, erilaisiin sijoituskohteisiin, sijoitusten verotuksen perusteisiin, vastuullisen sijoittamisen perusteisiin sekä sijoitussuunnitelman tekemiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia sijoituskohteita ja arvioimaan niiden tuotto-odotuksia, riskejä ja soveltuvuutta.

Tämän opintojakson jälkeen on mahdollista suorittaa opintojakso Sijoitusosaaminen ll.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi