Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Tapahtuman digitaalinen markkinointi ja analytiikka
Opintojakson ajankohta 26.02.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tuija Kainulainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 28.12.2023 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Tapahtuman digitaalinen markkinointi ja analytiikka

26.02.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 •  Tunnet digitaalisen markkinoinnin keskeiset työkalut ja menetelmät
 • Osaat valita tapahtuman markkinointia parhaiten tukevat työkalut
 • Osaat käyttää keskeisiä digitaalisen markkinoinnin työkaluja tuloksellisesti
 • Osaat kerätä ja hyödyntää digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa ja myynnissä

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt digitaalisen markkinoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä opit, miten niitä voi soveltaa tapahtuman markkinoinnissa.

Opintojaksolla harjoittelet digitaalisen markkinoinnin työkalujen käyttöä sekä opit analysoimaan ja visualisoimaan digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa.

Digitaalisen markkinoinnin työkalut ja menetelmät

 • Sisältömarkkinointi
 • Hakukonenäkyvyys Googlessa (ilmainen ja maksullinen)
 • Sosiaalisen median markkinointi (ilmainen ja maksullinen) – Facebook, Instagram, LinkedIn
 • Google Ads video- ja display-mainonta
 •  Sähköpostimarkkinointi
 • Tapahtuma- ja lipunmyyntialustat ja verkkokaupat

Digitaalisen markkinoinnin seuranta ja analysointi

 • Tavoitteiden asettaminen ja konversioseuranta digitaalisen markkinoinnin työkaluilla
 •  Seurantaan perustuvat markkinoinnin toteutusmenetelmät
 • Google Analytics
 • Markkinoinnin tulosten mittaus ja analysointi
 • Mediaseuranta ja tiedonhaku

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 • Opintojakso toteutetaan Moodle-verkkoympäristössä.
 • Opintojakso on laajuudeltaan 3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson lisätiedot

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi. Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.