Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa
Opintojakson ajankohta 27.09.2023 - 06.12.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 08.09.2023

Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa

27.09.2023 - 06.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla opitaan ymmärtämään tietoturvallisuuden merkitys sekä miten tietoturvallisuuden kehittämisprojekti toteutetaan.

Opintojaksolla perehdytään ensin tietoturvallisuuden teoriaan. Teoriaa hyödynnetään tietoturvallisuuden kehittämisprojektin toteuttamisessa. Kehitysprojektin toteuttaminen pohjautuu esitäytettyihin lomakkeisiin.

Opintojakso on jaettu kahteen osaan, tietoturvallisuusteoriaan ja kehittämisprojektiin. Kumpaankin osaan liittyy oma oppimateriaali ja harjoitustehtävät, joille on annettu palautusaikataulu. Opintojakson aikana opiskelija kommunikoi tutorinsa ja opiskelijatovereidensa kanssa.

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle voivat osallistua kaikki tietoturvallisuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet.

Arviointikriteerit

Arviointi ja opiskelijan saama palaute on sekä laadullista että sanallista arviointia. Opintojakson arvioinnin perusteet ja muodot kuvataan opiskelijoille opintojakson perustiedoissa sekä opintojen alussa.

Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan opintojakson molempien osien suorittaminen.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla käytetään muistisääntöjä ja rakenteellisia oppimismenetelmiä sekä generatiivisia oppimismenetelmiä.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.