Syksy
Opintojakson nimi Työelämän espanja 1
Opintojakson ajankohta 09.09.2024 - 11.11.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Virpi Castren
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.05.2024 - 02.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työelämän espanja 1

09.09.2024 - 11.11.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • viestiä tavallisissa työelämän tilanteissa
 • kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
 • tuntee keskeistä omaan alaansa liittyvää ammattisanastoa
 • hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan.
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypilliset piirteet.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Opintojakso koostuu kuudesta moduulista

 1. Espanjan maa- ja taloustietoja
 2. Yleistä työelämästä, ulkoistaminen
 3. Yritysorganisaatio,tehtävänimikkeet
 4. Tunnettu espanjalainen tuotemerkki (Zara)
 5. Työkokous
 6. Etätyö, toivetyö.

Kielioppia: imperfekti ja preteriti (pretérito imperfecto ja pretérito indefinido), futuuri ja konditionaali.

Runsaasti työelämään liittyviä teemoja ja sanastoa.

Opintojakso on liiketalouspainottunut, mutta sopii kaikkien alojen opiskelijoille.

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot: Espanjan kielen perusteet 1 ja 2 (esim. Laureassa) TAI muutama espanjan kurssi lukiossa tai muussa oppilaitoksessa. Jos olet kirjoittanut espanjan yo-kokeen, valitse Työelämän espanja 2 (toteutuu sekä syksyllä 2024 että keväällä 2025).

Suoritusjärjestys: Työelämän espanjaa 1 ensin, tämän jälkeen Työelämän espanjaa 2, ei yhtäaikaa tai toisin päin.

Tämän opintojakson jälkeen on mahdollista jatkaa työelämän espanjan opiskelua Työelämän espanjaa 2 -opintojaksolla, joka toteutetaan keväällä 2025.

Arviointikriteerit

 • Arviointiasteikko hyväksytty-hylätty.
 • Jos haluat numeroarvioinnin (1 – 5), se on mahdollista. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle heti opintojakson alussa. Opintojakson puolivälissä tai lopussa arviointiasteikkoa ei enää voi vaihtaa hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen.
 • Kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen.
 • Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan oppimisympäristö Canvasissa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Intensiivinen toteutus ajalla 9.9. – 9.11.2024. Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi annetussa aikataulussa, kyseessä ei ole ns. non stop -opintojakso.
 • Toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas. Linkki Canvasin työtilaan lähetetään osallistujille syyskuun alussa.
 • Ei virtuaali-istuntoja. Ohjausviestejä viikottain, Canvasin ilmoituksia seurattava aktiivisesti.
 • Opintojakson sisältö ja tarkempi aikataulu (sisältäen tehtäväpalautusten määräpäivät) ovat Canvas-työtilassa nähtävillä viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua.
 • Lähes joka viikko on tehtävävastauspalautuksia annetun aikataulun (Canvasissa) mukaisesti.
 • Palauta esittäytymisessee Canvasiin viimeistään ma 16.9. Jos et palauta tehtävää määräaikaan mennessä, katsotaan sinun luopuneen paikasta opintojaksolla. Tarkista tehtäväpalautuksen kellonaika Canvasin työtilasta.
 • Lähes joka viikko tehtävävastauspalautuksia annetun aikataulun (Canvasissa) mukaisesti
 • Tehtäväpalautusten määräpäivien noudattaminen on tärkeää, sillä myöhässä saapuneita tehtävävastauksia ei tarkisteta.
 • Sinulla tulee olla käytössä tietokone mikrofoneineen ja kameroineen sekä mieluiten erillinen hiiri. Kamera tarvitaan suullisen esityksen tekoon.

 

Opintojakson tiedot

 • Tarkista edeltävien espanjan-opintojen vaatimukset, tämä ei ole espanjan kielen alkeisopintojakso.
 • Tämän opintojakson jälkeen on mahdollista jatkaa työelämän espanjan opiskelua Työelämän espanjaa 2 (R0097-3014) -opintojaksolla, joka toteutetaan keväällä 2025.
 • Lopputentti pidetään Canvasissa Proctorio-valvottuna. Proctorio on valvontatyökalu, joka pitää ladata itse sille koneelle, jolla lopputentin aikoo tehdä. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ja tiedot saat opintojaksolla (tulevat löytymään Canvasista).

Opintojakson lisätiedot

 • Opiskelualustalle (Canvas) tulee opintojakson sisältö ja tarkempi aikataulu (sisältäen tehtäväpalautusten määräpäivät). Canvas-työtila on nähtävissä viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua.
 • Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi annetussa aikataulussa.
 • Toteutusaika 9.9.-11.11.2024
 • Tehtävien palautuspäivät nähtävissä opintojakson aikataulussa (Horario, en Canvas)
 • Lopputentti viikolla 12 (tentti avoinna koko viikon suoritusta varten).
 • Ensimmäinen tehtävä, esittäytymisessee, palautettava ma 16.9.2024. Jos et ole palauttanut opintojakson ensimmäistä tehtävää määräpäivään ja -aikaan mennessä, katsotaan sinun luopuneen opintopaikasta tällä opintojaksolla. Tarkista tarkempi palautuksen kellonaika Canvasin työtilasta.
 • Suoritusjärjestys: Työelämän espanjaa 1 ensin, tämä jälkeen Työelämän espanjaa 2. Ei toisin päin.

Ilmoittautumistiedot

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.f