Hösten
Kursnamn Työelämän espanja 1
Kursdatum 11.09.2023 - 11.11.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Virpi Castren
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.05.2023 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Työelämän espanja 1

11.09.2023 - 11.11.2023

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • viestiä tavallisissa työelämän tilanteissa
 • kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
 • tuntee keskeistä omaan alaansa liittyvää ammattisanastoa
 • hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan.
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypilliset piirteet.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Opintojakso koostuu kuudesta moduulista

 1. Espanjan maa- ja taloustietoja
 2. Yleistä työelämästä
 3. Ulkoistaminen
 4. Yritysorganisaatio, tunnettu espanjalainen tuotemerkki (Zara)
 5. Työkokous
 6. Etätyö, toivetyö.

Kielioppia: imperfekti ja preteriti (pretérito imperfecto ja pretérito indefinido), futuuri ja konditionaali.

Runsaasti työelämään liittyviä teemoja ja sanastoa.

Opintojakso on liiketalouspainottunut, mutta sopii kaikkien alojen opiskelijoille.

Förkunskapskrav

Huom! Tämä ei ole alkeisopintojakso.

Edeltävät opinnot: Espanjan kielen perusteet 1 ja 2 TAI muutama espanjan kurssi lukiossa tai muussa oppilaitoksessa. Jos olet kirjoittanut espanjan yo-kokeen, ilmoittaudu suoraan Työelämän espanjaa 2 -opintojaksolle.

Suoritusjärjestys: Työelämän espanjaa 1 ensin, tämän jälkeen Työelämän espanjaa 2. Ei toisin päin.

Bedömningskriterier

 • Arviointiasteikko hyväksytty-hylätty.
 • Kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen.
 • Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan oppimisympäristö Canvasissa.

Arbetsformer och schemaläggning

 • Toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas. Linkki Canvasin työtilaan lähetetään osallistujille syyskuun alussa.
 • Opintojakson sisältö ja tarkempi aikataulu (sisältäen tehtäväpalautusten määräpäivät) ovat Canvas-työtilassa nähtävillä viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua.
 • Intensiivinen toteutus ajalla 11.9. – 11.11.2023. Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi annetussa aikataulussa.
 • Palauta esittäytymisessee Canvasiin viimeistään ma 18.9.2023. Jos et palauta tehtävää määräaikaan mennessä, katsotaan sinun luopuneen paikasta opintojaksolla.
 • Lähes foka viikko tehtävävastauspalautuksia annetun aikataulun (Canvasissa) mukaisesti
 • Ei pakollisia virtuaali-istuntoja, Ohjausviestejä viikottain, Canvasin ilmoituksia seurattava aktiivisesti.
 • Tehtäväpalautusten määräpäivien noudattaminen on tärkeää, sillä myöhässä saapuneita tehtävävastauksia ei tarkisteta.
 • Sinulla tulee olla käytössä tietokone mikrofoneineen ja kameroineen sekä mieluiten erillinen hiiri. Kamera tarvitaan suullisen esityksen tekoon.

 

Info

 • Tarkista edeltävien espanjan-opintojen vaatimukset, tämä ei ole espanjan kielen alkeisopintojakso.
 • Tämän opintojakson jälkeen on mahdollista jatkaa työelämän espanjan opiskelua Työelämän espanjaa 2 (R0097-3012) -opintojaksolla, joka toteutetaan keväällä 2024 (maalis-toukokuu).

Mer information

 • Opiskelualustalle (Canvas) tulee opintojakson sisältö ja tarkempi aikataulu (sisältäen tehtäväpalautusten määräpäivät). Canvas-työtila on nähtävissä viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua.
 • Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi annetussa aikataulussa.
 • Toteutusaika 11.9.-11.11.2023
 • Tehtävien palautuspäivät nähtävissä opintojakson aikataulussa (Horario, en Canvas)
 • Lopputentti viikolla 45.
 • Ensimmäinen tehtävä, esittäytymisessee, palautettava ma 18.9.2023. Jos et ole palauttanut opintojakson ensimmäistä tehtävää määräpäivään ja -aikaan mennessä, katsotaan sinun luopuneen opintopaikasta tällä opintojaksolla.
 • Suoritusjärjestys: Työelämän espanjaa 1 ensin, tämä jälkeen Työelämän espanjaa 2. Ei toisin päin.