Non-stop
Opintojakson nimi Urheilijan urasuunnittelu
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Juuso Hassi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.10.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Urheilijan urasuunnittelu

29.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija pystyy laatimaan itselleen taloudellisesti kannattavan ja mahdollisen urasuunnitelman ja osaa asettaa realistiset tavoitteet myös korkeakoulu-uralleen. Hän osaa arvioida ja analysoida kriittiset menestystekijät urakehitykselleen.

Sisältö: Oman osaamisen tuotteistaminen Henkilökohtaisen työnhakusuunnitelman ja portfolion laatiminen.

Edeltävyysehdot

Opinnot suunnattu tavoitteellisesti urheileville.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Non-stop-verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjaus, ohjauskeskustelu. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakson lisätiedot

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos ”Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali.