Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Urheilijan yhteistyösuhteet
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Juuso Hassi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.10.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma

Urheilijan yhteistyösuhteet

29.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija oppii tunnistamaan oman urheilu-uransa taloudellisia mahdollisuuksia ja hän ymmärtää urheiluliiketoiminnan perusteet oman urakehityksensä näkökulmasta. Opiskelija hallitsee henkilökohtaisen markkinointisuunnitelman laatimiseen vaadittavat perusteet ja ymmärtää yhteistyökumppaneiden merkityksen ja odotukset.

Opinnoissa tutustutaan managerin ja sponsoreiden välisiin sopimuksiin, sekä perehdytään niiden tuottamaan lisäarvoon, osapuolten välisiin odotuksiin ja tehtäviin. Lisäksi käydään läpi urheilijan liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin urheilijan oman yhtiön muodossa sekä urheilijan verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Edeltävyysehdot

Opinnot on suunnattu tavoitteellisesti urheileville.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Non-stop verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjaus. Opiskelija voi suorittaa opinnot opintojakson toteutusajan puitteissa oman aikataulunsa mukaisesti.

Opintojakson lisätiedot

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos ”Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali