Non-stop
Opintojakson nimi Yhteiskehittämisen perusteet
Opintojakson ajankohta 01.12.2023 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Annukka Jussila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Yhteiskehittämisen perusteet

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

SISÄLTÖ MODUULI 1 – Palvelumuotoilu MODUULI 2 – Yhteiskehittäminen

OPPIMISTAVOITTEET Opiskelija osaa

  • kuvata yhteiskehittämisen merkitystä asiakaslähtöisessä kehittämisessä
  • perustella palvelumuotoilua menetelmänä asiakaslähtöisessä kehittämisessä

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Opintojakson tiedot

Opinto on suoritettavissa omassa aikataulussa 30.6.2024 mennessä. Suoritusmerkintä kirjataan opintoreksiteriin noin kahden viikon kuluessa suoritusmerkintäpyynnön jättämisestä.