Syksy
Opintojakson nimi Ympäristökasvatus
Opintojakson ajankohta 23.10.2024 - 08.12.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Minna Tuominen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ympäristökasvatus

23.10.2024 - 08.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • oppii ympäristökasvatuksen peruskäsitteistön ja keskeisen sisällön
 • osaa tunnistaa ryhmädynamiikan peruskäsitteet ja ryhmän muodostumisen vaiheet
 • tunnistaa hyvän ohjaajan ominaisuudet
 • tekee havainnointia itsestään ryhmän jäsenenä ja reflektoi toimintaansa ohjaajana
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja käyttää ympäristökasvatuksen metodeja
 • hän osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön

Sisältö:

 • Kestävä elämäntapa
 • luonto- ja ympäristökasvatuksen käsitteistö,
 • ryhmädynamiikka
 • ohjaustaidot

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Suoritustapa:

  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen
  • Itsenäinen opiskelu
  • Materiaaliin perehtyminen
  • Reflektoiva esseeteksti (arviointiasteikko 0-5)
  • Ohjaustilanteen tekeminen ja sen raportointi videotallenteena (arviointiasteikko 0-5), toisten tuotosten opponointi (kahden esityksen) Moodlessa (arviointiasteikko 0-5)
  • itsearviointi hyväksytty-hylätty

Opintojakson tiedot

Syksy 2024, Moodle ja Zoom

Hannele Cantell, Essi Aarnio-Linnanvuori, Sirpa Tani: Ympäristökasvatus – Kestävän tulevaisuuden käsikirja. PS-Kustannus. Nidottu, suomi, 2020 Moodlessa oleva materiaali

Opintojakson lisätiedot

Lapin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija voi ilmoittautua maksutta Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamiin LUC-opintoihin, mikäli opinnot voi liittää omaan tutkintoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun Hakijan työpöydällä: https://hakeutuminen-amk.peppi4.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku#2930

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi