Summer
Course name Preliminary Swedish language studies
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Taru Kemiläinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 09.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Preliminary Swedish language studies

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Ruotsin kielen valmentavat opinnot -opintojaksolla opiskellaan kielen perussanastoa ja – rakenteita sekä sovelletaan kielitaitoa vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, itsensä esittely, tiedonhankinta, mielipiteen ilmaiseminen). Lisäksi tutustutaan oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään Humakin opetusalojen esimerkkien kautta.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista korkeakoulututkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.

Prerequisites

Peruskoulussa ja / tai toisella asteella suoritetut ruotsin opinnot.

Assessment criteria

Opintojakson arviointi perustuu jakson lopputenttiin ja kurssin kirjallisiin oppimistehtäviin. Tentti pidetään verkkotenttinä ja sen ajankohta ilmoitetaan kurssialustalla. Tentin arviointiskaala on 0-5.

HUOM! Opiskelijan tulee selvittää etukäteen omalta korkeakoulultaan, hyväksytäänkö opintojakso hänen tutkintoonsa.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritettaan itsenäisesti omaan tahtiin. Opiskelutehtävät koostuvat pienemmistä automatisoiduista tehtävistä, audio ja visuaalisesta materiaaleista, vuorovaikutteista kirjallisista ja suullisista tehtävistä ja vapaan tekstin tuottamisesta. Kaikki tehtävät on oltava suoritettu opintojakson päättyessä. Opiskelija kuuluu suorittaa opintojakson osat määrätyssä järjestyksessä.

Course info

Opintojaksolla tarvitset älypuhelimen, jolla voit tehdä videotallenteita.

Course additional info

HUOM! Opiskelijan tulee selvittää etukäteen omalta korkeakoulultaan, hyväksytäänkö opintojakso hänen tutkintoonsa.

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.