Sommaren
Kursnamn Ruotsin kielen valmentavat opinnot
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Taru Kemiläinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 09.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ruotsin kielen valmentavat opinnot

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Ruotsin kielen valmentavat opinnot -opintojaksolla opiskellaan kielen perussanastoa ja – rakenteita sekä sovelletaan kielitaitoa vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, itsensä esittely, tiedonhankinta, mielipiteen ilmaiseminen). Lisäksi tutustutaan oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään Humakin opetusalojen esimerkkien kautta.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista korkeakoulututkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.

Förkunskapskrav

Peruskoulussa ja / tai toisella asteella suoritetut ruotsin opinnot.

Bedömningskriterier

Opintojakson arviointi perustuu jakson lopputenttiin ja kurssin kirjallisiin oppimistehtäviin. Tentti pidetään verkkotenttinä ja sen ajankohta ilmoitetaan kurssialustalla. Tentin arviointiskaala on 0-5.

HUOM! Opiskelijan tulee selvittää etukäteen omalta korkeakoulultaan, hyväksytäänkö opintojakso hänen tutkintoonsa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritettaan itsenäisesti omaan tahtiin. Opiskelutehtävät koostuvat pienemmistä automatisoiduista tehtävistä, audio ja visuaalisesta materiaaleista, vuorovaikutteista kirjallisista ja suullisista tehtävistä ja vapaan tekstin tuottamisesta. Kaikki tehtävät on oltava suoritettu opintojakson päättyessä. Opiskelija kuuluu suorittaa opintojakson osat määrätyssä järjestyksessä.

Info

Opintojaksolla tarvitset älypuhelimen, jolla voit tehdä videotallenteita.

Mer information

HUOM! Opiskelijan tulee selvittää etukäteen omalta korkeakoulultaan, hyväksytäänkö opintojakso hänen tutkintoonsa.

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.