Fall
Course name Basics of point of care testing (POCT) for social- and healthcare students
Course date 13.11.2023 - 22.12.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Suska Veltheim
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 03.08.2023 - 05.11.2023
Implementation plan
Enrol

Basics of point of care testing (POCT) for social- and healthcare students

13.11.2023 - 22.12.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija • Ymmärtää vieritestauksen merkityksen ja vaatimukset erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä. • Tiedostaa laadukkaan näytteenoton perusteet, näytteenottovälineet ja tekniikat. • Ymmärtää laitteiden käyttötarkoituksia tiedostaa analysointiin liittyviä erilaisia virhelähteitä. • Ymmärtää omaseuranta ja itsetestauksen käsitteiden erot ja näiden merkityksen potilaan/asiakkaan hoidossa

Sisältö:

• Vieritestaus hoitotyön näkökulmasta erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä • Vieritestauksen lainsäädäntö, standardit ja vieritestisuositus • Vieritestauksen laatutekijät • Preanalytiikan ja näytteenoton merkitys vieritestauksessa • Vieritestauksen laitteet ja mittausmenetelmien perusteet • Vieritestilaitteiden ylläpito ja tietojärjestelmien rooli vieritestauksessa

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritetut tehtävät sekä tentit.

Course info

Soveltuu seuraaville sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille: ensihoitajat, kätilöt, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, geronomit.