Strateginen markkinointi

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KYAD004

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun merkityksen osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä. Hänellä on kokonaiskuva markkinoinnin tehtävistä ja prosesseista yrityksen liiketoimintamallin strategisessa johtamisessa. Opiskelija hallitsee strategisen markkinoinnin käsitteistön ja osaa analysoida asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnin strategisia kehittämismahdollisuuksia ja –tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sisältö:
• strateginen markkinointi osana strategista liikkeenjohtamista
• markkinoinnin perusprosessit liiketoimintastrategiassa
• yrityksen markkinointiympäristön strateginen analysointi
• muuttuvat asiakastarpeet ja trendit, asiakassuhteen arvo
• asiakaslähtöinen toimintojen sekä tuotteiden kehittäminen
• brändin ja mielikuvien merkitys liiketoimintastrategiassa
• strategisen markkinoinnin toteutus yrityksissä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Mervi Väisänen
Email: mervi.vaisanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ