Våren
Kursnamn Liikuntavammojen ennaltaehkäisy
Kursdatum 20.03.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Noora Silvennoinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.02.2023 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Liikuntavammojen ennaltaehkäisy

20.03.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Liikutko tai olet aloittamassa liikkumista, mutta vammat pelottavat? Tällä opintojaksolla tutustut liikuntavammojen syntymekanismeihin, vammojen riskitekijöihin vammoilta suojaaviin tekijöihin, sekä opit perusteita, miten suunnitella liikkumista vammariskiä vähentäen.

  • Tunnistat miten liikuntavammoja syntyy
  • Tunnistat vammoille altistavia tekijöitä ja vammoilta suojaavia tekijöitä
  • Hahmotat vammariskiä vähentävän liikkumisen suunnittelun perusteita

Sisältö

  • Liikuntavammojen yleisimmät syntymekanismit
  • Vammoille altistavat tekijät
  • Vammojen ennaltaehkäisy
  • Vammoja ehkäisevän liikunnan suunnittelu

Förkunskapskrav

Opintojakso soveltuu liikkumisen aloittamista suunnitteleville, liikuntaa harrastaville, sekä ammattilaisille, jotka työssään antavat yleistä liikuntaohjausta.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi, sekä suorittaa jokaisessa osiossa olevat tehtävät.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson koostuu materiaaliin tutustumisesta ja osaamisen varmistamisesta tehtävillä. Opintojakson suorttamiseen tarvitta materiaali on saatavilla verkkoalustalla. Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: Opintojakso 1 op vastaa 27 h.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.