Non-stop
Kursnamn Talousmatematiikka
Kursdatum 19.09.2022 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Muuruvirta Petteri
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 12.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Talousmatematiikka

19.09.2022 - 31.05.2023

Beskrivning

Opintojakson aluksi kerrataan mm. prosenttilasku, murtoluvuilla laskeminen sekä yhtälön ratkaisu. Tämän jälkeen harjoitellaan liike-elämässä tarvittavia matemaattisia taitoja liittyen mm. korkolaskuihin, kannattavuuteen, hintatason vaihteluun sekä rahoitukseen ja investointeihin. Suuri osa laskuista suoritetaan Excelillä.

Keskeinen sisältö

  • Matemaattisten perustaitojen kertaus
  • Suomalainen arvonlisä- ja henkilöverotus
  • Katetuotto- ja kannattavuuslaskenta
  • Indeksit ja rahanarvon muuttuminen
  • Valuuttojen heikkeneminen ja vahvistuminen
  • Yksinkertainen korko ja koronkorko
  • Rahoitus- ja investointilaskennan perusteet

Förkunskapskrav

Excelin perustaidot

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Kurssilla on 10 aihekohtaista verkkotenttiä. Kurssi on hyväksytysti suoritettu, mikäli kaikki verkkotentit on hyväksytysti (vähintään 50 % oikein) suoritettu. Yksittäisen tentin suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta yrityskertojen välillä tulee olla vähintään 24 h.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu Moodle-materiaalin (esimerkit, harjoitustehtävät ratkaisuineen sekä tekstit ja videot) avulla sekä verkkotenttien tekeminen.