Non-stop
Opintojakson nimi Muistisairaasta muistikuntoutujaksi – anna minulle mahdollisuus?
Opintojakson ajankohta 10.01.2024 - 13.12.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Akvaliina Lacho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 24.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Muistisairaasta muistikuntoutujaksi – anna minulle mahdollisuus?

10.01.2024 - 13.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät, minkälaista ammatillista osaamista tarvitaan muistidiagnoosin saaneiden asiakkaiden kuntoutumisen tukemisessa. Osaat perustella toimintaasi ja tekemisiäsi valintoja näyttöön perustuen. Osaat laatia ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa hänen arkeensa ja ympäristöönsä sopivan, hänen voimavarojaan, toimijuutta ja elämän merkityksellisyyttä tukevan kuntoutumissuunnitelman. Jakson suoritettuasi sinulla on käytössä erilaisia keinoja ja menetelmiä, joilla tukea muistikuntoutujaa hänen arkielämässään.

Sisältö

Ensimmäinen opintojakson Osa 1 (1 op) on kaikille osallistujille pakollinen. Tämän jälkeen voit jatkaa koko opintojakson suorittamista (5 op) tai valita sinulle sopivat osat Osista 2-4. Kunkin yksittäisen osan laajuus on 1 opintopistettä.

Osa 1: Muistityön keskeiset käsitteet (1 op)

Osa 2: Muistikuntoutuja oman elämänsä asiantuntijana (1 op)

Osa 3: Muistikuntoutujan kuntouttava arki (1 op)

Osa 4: Muistikuntoutujan kuntoutussuunnitelma (1op)

Osa 5: Keinoja ja menetelmiä muistikuntoutujan arjessa (1op)

Arviointikriteerit

Opintojakson kukin osio arvioidaan erikseen asteikolla hyväksytty/hylätty. Kokonaisarvioinniksi merkitään suoritettu laajuus.

Arviointikriteerit määriteltyinä

Hyväksytty:

Osa 1: osaa kuvata muistikuntoutumiseen liittyvät keskeiset käsitteet hyödyntäen tutkittua tietoa.

Osa 2: tunnistaa muistikuntoutujan oman elämänsä asiantuntijana.

Osa 3: tunnistaa muistikuntoutujan kuntoutumisen mahdollisuuksia ja kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Osa 4: tunnistaa muistikuntoutumisen prosessin ja merkityksen.

Osa 5: osaa kuvata muistikuntoutumista edistäviä tavoitteellisia keinoja ja menetelmiä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkoluennot/ Aktivoivat luento Essee Etäopetus Harjoitustehtävät Reflektointi Itsearviointitestit

Ensimmäinen opintojakson Osa 1 (1 op) on kaikille osallistujille pakollinen. Tämän jälkeen voit jatkaa koko opintojakson suorittamista (5 op) tai valita sinulle sopivat osat Osista 2-4. Kunkin yksittäisen osan laajuus on 1 opintopistettä.

Osa 1: Muistityön keskeiset käsitteet (1 op)

Osa 2: Muistikuntoutuja oman elämänsä asiantuntijana (1 op)

Osa 3: Muistikuntoutujan kuntouttava arki (1 op)

Osa 4: Muistikuntoutujan kuntoutussuunnitelma (1 op)

Osa 5: Keinoja ja menetelmiä muistikuntoutujan arjessa (1 op)