FAQ

Kostar det att avlägga studier?
Studierna är avgiftsfria för examensstuderande, utbytesstuderande i yrkeshögskolor och studerande på öppna YH-leden.

Var hittar jag kontaktpersonerna?
CampusOnline portalens kontaktpersoner och deras e-postadresser finns på sidan Samarbetshögskolorna.

Hur anmäler man sig till kurser?
Länken i kursens beskrivning tar dig till ifrågavarande yrkeshögskolans webbplats där du hittar närmare uppgifter om studierna och kan anmäla dig till kursen.

Förfrågningar om kurser (t.ex. tidpunkt, prestationssätt, tent o.s.v.)
Direkt till lärarna eller yrkeshögskolan som erbjuder kursen. Kontaktpersonernas uppgifter finns på sidan Samarbetshögskolorna.

Hur vet jag om jag blivit antagen till en kurs?
Läraren skickar meddelandet om antagande via e-post.

Jag har glömt vilka kurser jag anmälde mig till
Kontakta den yrkeshögskola som du anmält dig till. Skriv alltid ner vilka kurser du anmält dig till.

Kursen är full, finns det reservplatser?
Oftast finns det reservplatser. Kontrollera alltid saken direkt med yrkeshögskolan du anmält dig till.

Det gick inte att anmäla sig
Kontakta den yrkeshögskola som erbjuder kursen. Kontaktpersonernas uppgifter finns på sidan Samarbertshögskolorna.

Webbplatsen CampusOnline fungerar inte
Kontakta TUAS. Kontaktpersonernas uppgifter finns på sidan Samarbertshögskolorna.

Det går inte att logga in med HAKA-användarnamn
I första hand ska du kontakta den yrkeshögskola som erbjuder kursen.

Hur vet jag om studierna passar in i min examen?
Kontrollera att kursen passar in i din examen. Diskutera alltid saken med din lärartutor eller studiehandledare innan du anmäler dig till en kurs för att ta reda på om kursen lämpar sig för din examen.

Mina kontaktuppgifter har ändrats, vart kan jag meddela mina nya kontaktuppgifter?
Om dina kontaktuppgifter ändras under studiernas gång ska du komma ihåg att meddela detta till alla högskolor som du studerar vid!

Är det möjligt att avlägga studier vid någon annan tidpunkt än den som står på webbplatsen?
Vanligtvis är det inte möjligt att avlägga en kurs enligt en annan tidtabell. Kontakta ändå kontaktpersonen vid den högskola du studerar vid för att kontrollera saken. Du kan även ställa denna fråga direkt till läraren.

Hur kan jag överföra mina studieprestationer mellan yrkeshögskolor?
Läs i portalen: Överföring av kursens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor. OBS! överföring av studieprestationer till din egen yrkeshögskola görs manuellt, det tar alltså tid. Flytta dina studieprestationer till din egen yrkeshögskola så snabbt som möjligt.

Får jag studiestöd för sommarstudier?
Information om sommarstudiestöd: http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-stodtid