Överföring av kursens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor

common image

Kursernas prestationsutdrag levereras på olika sätt, beroende på i vilken yrkeshögskola du studerar. Läs noggrant och följ anvisningarna.

De sätt som används är:

Puro-tjänsten, Min studieinfo -tjänsten, MyNet och studieprestationsutdrag på papper.

OBS! överföring av studieprestationer till din egen yrkeshögskola görs manuellt, det tar alltså tid.

Flytta dina studieprestationer till din egen yrkeshögskola så snabbt som möjligt.

1. Puro-tjänsten:

I tjänsten kan högskolestuderande kontrollera sina prestations- och examensuppgifter. Uppgifterna hämtas från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA). Se dina studieprestationer i Puro-tjänsten och skicka dem via tjänsten till din hemhögskola för anteckning i studieregistret.

För närvarande kan studerande vid följande samarbetshögskolor söka och skicka studieprestationer:

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diak-ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Yrkeshögskolan Novia

 

Du kan se dina studieprestationer i PURO-tjänsten, men överföringen av studieprestationerna sker via MyNet.

 • Detta gäller studerandena på Haaga-Helia.

 

Du kan se dina studieprestationer i PURO-tjänsten, men överföringen av studieprestationerna sker via processen erkännande av tidigare förvärvat kunnande.

 • Detta gäller studerandena på Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

 

Anvisningarna för att söka studieprestationer i Puro-tjänsten finns här.

OBS! överföring av studieprestationer till din egen yrkeshögskola görs manuellt, det tar alltså tid.

Flytta dina studieprestationer till din egen yrkeshögskola så snabbt som möjligt.

OBS! för att kunna använda PURO-tjänsten, behövs det en finsk personbeteckning. Studerande som inte har en, vänligen kontakta CampusOnline kontaktperson på din egen högskola.

2. Min Studieinfo

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Du kan se dina studieprestationer i PURO-tjänsten, men överföringen av studieprestationerna sker via AHOT processen.
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu använder  Min Studieinfo https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/

 

3. Studieprestationsutdrag på papper

Studerande vars egen yrkeshögskola ELLER yrkeshögskolan där de avlägger CampusOnlinestudierna INTE är med i Puro-tjänsten får sina studieprestationer i pappersform till den hemadress som angetts i samband med anmälan.

När du fått prestationsutdraget ska du skicka det till din egen yrkeshögskola. Vid behov får du mer information av kontaktpersonen för CampusOnline portalen vid din yrkeshögskola (en förteckning finns här).

Följande yrkeshögskolor är inte med i Puro-tjänsten:

 • Högskolan på Åland