Överföring av kursens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor

common image

Kursernas prestationsutdrag levereras på olika sätt, beroende på i vilken yrkeshögskola du studerar. Läs noggrant och följ anvisningarna.

De sätt som används är:

Min studieinfo -tjänsten och studieprestationsutdrag i elektronisk form.

1. Min Studieinfo

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diak-ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Du kan se dina studieprestationer i PURO-tjänsten, men överföringen av studieprestationerna sker via AHOT processen.
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Arcada studerande hittar instruktionerna här. 
  • Du anhåller om tillgodoräkning i E-lomake (Start: Mina studier – Tillgodoräkning och validering – Ansökningsprocessen). 
 • Yrkeshögskolan Novia

 

2. Studieprestationsutdrag i elektronisk form

Studerande vars egen yrkeshögskola ELLER yrkeshögskolan där de avlägger CampusOnlinestudierna får sina studieprestationer i elektronisk form till den e-postadress som angetts i samband med anmälan.

När du fått prestationsutdraget ska du skicka det till din egen yrkeshögskola. Vid behov får du mer information av kontaktpersonen för CampusOnline portalen vid din yrkeshögskola (en förteckning finns här).