Hösten
Kursnamn 100 aktiivista hyvinvoinnin päivää
Kursdatum 01.11.2023 - 07.02.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Teija Rautiola
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 31.05.2023 - 22.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning

100 aktiivista hyvinvoinnin päivää

01.11.2023 - 07.02.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää oman toimintakyvyn monipuoliset ja -tasoiset syy-seuraussuhteet ja tiedostaa omat vaikuttamisen mahdollisuudet niihin.
 • Hän osaa hyödyntää monipuolisesti opittuja menetelmiä oman elämänhallinnan kohentamiseksi.
 • Hän osaa soveltaa tietoja ja testattuja keinoja oman ja tulevan työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.
 • 100 aktiivisen hyvinvoinnin päivän kokemuksella opiskelija hallitsee terveyden lukutaidon eri tasot sekä motivoituu käyttämään ja soveltamaan niitä.

Sisältö:

Itsenäinen hyvinvointiisi keskittyvä verkkokurssi rakentuu yhdeksästä teemasta ja niihin pohjautuvista tehtävistä. Jokaisen yhdeksän osa-alueen keskimääräinen kesto opiskelijalle on 1,5 viikkoa, joista koostuu 100 aktiivista hyvinvoinnin päivää. Moodle-työtila materiaaleineen toimii verkkotoimintaympäristönä.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

 • Teema 1 1.11-10.11
 • Teema 2 11.11-20.11
 • Teema 3 21.11-30.11
 • Teema 4 1.12- 10.12
 • Teema 5 11.12-21.12
 • Teema 6 22.12-31.12
 • Teema 7 1.1.2024-.11.1.2024
 • Teema 8 12.1-22.1.2024
 • Teema 9 23.1-7.2.2024