Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Adobe Photoshop 1
Kursdatum 04.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Juha-Pekka Leppänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Adobe Photoshop 1

04.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet ja keskeinen sisältö

Opintojaksolla opiskellaan Adoben Photoshop-ohjelman toimintoja niin valokuvan kuvankäsittelyssä kuin graafisen suunnittelun käyttötarkoituksessa.

Opintojakso keskittyy erilaisten graafisten muotojen, tekstin ja muiden graafisten elementtien käyttämiseen suunnittelutyössä.

Perehdytään ohjelman perustoimintoihin

  • Valokuvan kuvasäädöt
  • Piirtäminen
  • Käyttöliittymän suunnittelu
  • Muut graafiseen suunnitteluun liittyvät käyttökohteet

Harjoitellaan Photoshopin käyttöä erilaisten tehtävien kautta, kuten julisteen, käyntikortin tai käyttöliittymän suunnittelua.

Bedömningskriterier

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti. Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso on 2 op = 54 h opiskelijan työtä.

Info

Opiskelija tarvitsee Adobe Photoshop-ohjelman käyttöönsä, joko ostamalla itse lisenssin opiskelun ajaksi käyttöönsä tai käyttämällä mahdollisesti työpaikkansa/oppilaitoksensa lisenssiä, jos sellainen on tarjolla.

Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.