Sommaren
Kursnamn Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Kursdatum 27.05.2024 - 11.08.2024
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Iida Laine
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.03.2024 - 17.05.2024
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut

27.05.2024 - 11.08.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa – kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät – kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä – kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön – kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden – hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista – tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta -toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi – ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät – terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy – rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut – sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet – sosiaali- ja terveyspalvelut – toimeentuloturva – tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty:

Kaikkiin Itslearningissä oleviin oppimistehtäviin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu annetussa määräajassa ja opiskelija on kommentoinut omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin. Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on vastannut tehtävänannon kaikkiin kohtiin sekä tehtävän sisältö vastaa tehtävänantoon. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden, kuten erilaiset elämäntilanteet, palvelut sekä palvelutarpeen arviointi on selkeää ja asiayhteyteen sopivaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeiset sisällöt on ymmärretty ja auki kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Opiskelija osaa hakea tietoa eri sosiaali- ja terveyspalveluista. Opiskelija tietää miten toimitaan tietoturvallisesti ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä. Tehtävien sisällöissä saattaa olla mukana vielä toisistaan irrallisia osuuksia.

Hylätty:

Verkkotehtävät ovat tekemättä, tehtävänannon kaikkiin kohtiin ei ole vastattu tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu. Opiskelija ei tunnista tai pysty osoittamaan selkeästi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden vaikutuksia asiakkaan elämäntilanteeseen. Opiskelija ei ole ymmärtänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeisiä sisältöjä. Opiskelijan toiminta ei ole tietoturvallista. Korkea plagiointiprosentti johtaa tehtävän täydentämispyyntöön. Systemaattinen plagiointi (esim. toisen opiskelijan vastausten käyttö) johtaa kurssin hylkäämiseen.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.06.2024-09.08.2024 välisenä aikana.

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.06-09.08.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Tehtäviä tarkastetaan elokuussa 2024.

Oppimistehtäviä voi suorittaa omassa aikataulussa 24/7 periaatteella Itslearningissa.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 09.08.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Opintojakson sisältöteemat: 1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 2. Hyvinvointipalveluiden järjestäminen 3. Sosiaali- ja terveyspalvelut 4. Toimeentuloturva 5. Tietoturva

(Osiot: Kuntoutus sekä Asiakkaan ohjaus ja neuvonta case-työskentely, eivät ole mukana tässä toteutuksessa)

Sisällöt sekä oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning-alustalla. Jokaisen sisältöteeman alla on yksi tai useampi palautettava oppimistehtävä.

Mer information

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Opettaja on vapaajaksolla ajalla 17.06.-11.08.2024, jolloin hän ei vastaa sähköpostiviesteihin tai arvioi tehtäviä.

Anmälningsinformation

KIINTIÖT: 1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö: 10 opiskelijaa 2. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kiintiö: 5 opiskelijaa TÄYNNÄ 3. Avoimen AMK:n kiintiö 15 opiskelijaa

Huom! Centrian, HAMK:n, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa