Non-stop
Kursnamn Att bemöta klienten inom social- och hälsovård, (CEFR B1.1) 3 op, nonstop
Kursdatum 08.01.2024 - 25.08.2024
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Minna Iitti
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 01.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Att bemöta klienten inom social- och hälsovård, (CEFR B1.1) 3 op, nonstop

08.01.2024 - 25.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa osaamistaan terveyden ja hyvinvoinnin alan keskeisissä asiakaspalvelutilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti ruotsin kielellä. Opiskelija rohkaistuu käyttämään ruotsin kieltä itsevalitsemillaan kielitaidon osa-alueilla sekä kartuttaa viestintäosaamistaan erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan ja kehittämään niitä valitsemillaan osa-alueilla ruotsin kielessä. Hän vahvistaa tuntemustaan kaksi- ja ruotsinkielisistä toimintaympäristöistä terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Opintojakso vahvistaa opiskelijan yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja oman alan toimijoiden kanssa ja tukee hänen harjoittelu- ja työllistymismahdollisuuksiaan kaksi- ja/tai ruotsinkielisessä toimintaympäristössä.

Tavoitetaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Sisältö

Keskeiset suulliset ja kirjalliset asiakaspalvelutilanteet terveyden ja hyvinvoinnin alalla, ruotsin kielen kieli- ja viestintäosaamisen sekä kaksi- ja ruotsinkielisten toimintaympäristöjen tuntemuksen laajentaminen, omien kielelllisten vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen, orientoituminen erilaisiin harjoittelu- ja työllistymismahdollisuuksiin kaksi- ja/tai ruotsinkielisessä toimintaympäristössä.

Förkunskapskrav

Sopii erityisesti myös opiskelijalle, joka suorittaa harjoittelujaksoa tai työskentelee kaksi-/ruotsinkielisessä ympäristössä.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden päivittää sosiaali- ja terveysalalla tarvittavaa ruotsin kielen taitoa ja sopii erityisesti myös opiskelijalle, joka suorittaa harjoittelujaksoa tai työskentelee kaksi-/ruotsinkielisessä ympäristössä.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa. Opiskelija voi itse määritellä suorittamansa opintojakson laajuuden: 1, 2 tai 3 opintopistettä omien tarpeidensa mukaan. Opintojakson laajuuden valinta tapahtuu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija suorittaa valitsemaansa opintopistekokonaisuutta vastaavan määrän moduuleja (1 moduuli = 0,25 op) eri kategorioista.

 • 1 op = 4 moduulia
 • 2 op = 8 moduulia
 • 3 op = 12 moduulia

Opiskelija voi valita moduuleja seuraavista kategorioista:

 • Tekstinymmärtäminen
 • Sanaston harjoittaminen
 • Ääntäminen
 • Suullinen kielitaito
 • Kuullunymmärtäminen ja kulttuuri
 • Kirjoittaminen

Opintojakson aihepiirit on valittu niin, että osa moduuleista soveltuu kaikille sosiaali- ja terveysalalla toimiville, ja osa niistä syventää tietyllä alalla tarvittavaa ruotsin kieltä. Syventäviä moduuleja on tarjolla seuraaviin aloihin:

 • hoitotyö
 • fysioterapia
 • sosiaaliala
 • kuntoutuksenohjaus
 • vanhustyö

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.