Non-stop
Kursnamn Digitaalinen kaupunkikehitys
Kursdatum 01.01.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 10 SP

Bransch Business HUB
Lärare Kaisa Airo
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 30.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Digitaalinen kaupunkikehitys

01.01.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Opintojaksolla käydään läpi kaupunkien kehitystä, kaupunginosien ominaispiirteitä, kiinteistöjen arvonmuodostusta sekä kaupunkien digitalisoitumista. Opiskelija suunnittelee smart city aplikaation perustuen aikaisempaan kartoitukseen.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • tunnistaa organisaation kannalta kiinnostavat kiinteistökohteet kartalla
 • havainnoida alueiden välisiä eroja taloudellisesta näkökulmasta
 • kartoittaa liikenteen käytettävyyttä ja liikennevirtoja
 • soveltaa aluekehityksen periaatteita
 • kehittää Smart City -konsepteja

Förkunskapskrav

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aiempaa tuntemusta tai osaamista kiinteistöalalla toimimisesta ei vaadita.

Bedömningskriterier

H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso vaatii itsenäistä työotetta ja henkilökohtaista ajanhallintaa, 10 op = 270h työtä.

Opintojakso koostuu erillisistä tehtävistä, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Jaksot arvioidaan kerran kuussa ja opinnot ovat joustavasti auki koko vuoden.

Info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Laakso, S. ja Loikkanen. Tiivistyvä kaupunkikehitys
 • Laakso, S. ja Loikkanen, H. 2004. Kaupunkitalous. Gaudeamus.
 • Leväinen, Kari I.2013. kiinteistö- ja toimitilajohtaminen.Otatieto.Helsinki.
 • Rasila, H., Nenonen, S. ja Kärnä, S. (Toim.) 2012. Rakennetun ympäristön käytettävyys- käyttäjän ja tilan vuorovaikutusta tutkimassa. Aalto Yliopiston julkaisuja: Tiede + teknologia 2/2012. Espoo. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/10254/isbn9789526049267.pdf?sequence=1

Mer information

 • Opintojakso on osa Kiinteistöjohtamisen virtuaaliopintoja (= Canvas-työtilan nimi). Ilmoittautumalla opintojaksolle sinulla on mahdollisuus Canvas-tilan kautta hakeutua myös muihin opintosuuntauksen opintojaksoihin.
 • Käyttäjätunnuksen rekisteröinnin jälkeen sinun on itse ilmoittauduttava Canvasin työtilaan ohjeessa olevasta suorasta linkistä (itserekisteröityminen). Työtila ei tule automaattisesti näkyviin Canvasissa ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.