Våren
Kursnamn Digitaidot
Kursdatum 04.03.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Elisa Laukkanen, Paulina Melakari-Mustonen, Kirsi Jokinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 31.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Digitaidot

04.03.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Käytän työssäni tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia digitaalisia työvälineitä ja -palveluita, jotka tukevat työtehtävieni suorittamista ja kehittämistä. Osaan hyödyntää tietoteknistä ympäristöä sekä etsiä ja arvioida muita sopivia digitaalisia ratkaisuja oman alani tarpeisiin. Ymmärrän verkkotyöskentelyn perusperiaatteet ja mahdollisuudet. Arvioin säännöllisesti omaa digiosaamistani ja tietoteknisiä taitojani suhteessa työelämän vaatimuksiin ja muutoksiin. Osaan tunnistaa omat vahvuuteni ja kehittämiskohteeni digitaalisissa taidoissa ja etsiä sopivia tapoja kehittää niitä jatkuvasti. Osaan myös antaa ja vastaanottaa palautetta digiosaamisestani sekä jakaa osaamistani muille. Osaan valita ja käyttää sopivia digitaalisia työvälineitä erilaisten asiakirjojen, raporttien ja visuaalisten esitysten luomiseen ja muokkaamiseen. Osaan hyödyntää työvälineohjelmien monipuolisia toimintoja, kuten kaavioiden, laskelmien, kuvien ja linkkien lisäämistä. Osaan huolehtia asiakirjojeni saavutettavuudesta ja tekijänoikeuksista sekä noudattaa kirjoittamisen ja viittaamisen yleisiä käytäntöjä. Osaan toimia tietoturvallisesti ja tietosuojaa kunnioittaen digitaalisissa ympäristöissä. Osaan tunnistaa ja välttää yleisimmät tietoturvariskit, kuten haittaohjelmat, phishing, salasanavarkaudet ja identiteettivarkaudet. Osaan suojata omat ja muiden henkilötiedot sekä työssäni käsittelemäni arkaluontoiset tiedot. Osaan noudattaa tietoturvan ja tietosuojan lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita.

Sisältö:

  • Digistarttipaketti
  • Digiosaaminen
  • Saavutettavuus
  • Tietoturva ja tietosuoja
  • Tekijänoikeudet

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko hyväksytty-hylätty.

  • Hyväksytty suoritus = Moodlessa olevat oppimistehtävät suoritettu hyväksytysti
  • Hylätty/täydennettävä= tehtävien suorituksessa on puutteita

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Opiskelija etenee verkkototeutuksella oman aikataulunsa mukaan.

Kaikki tarvittava oppimateriaali, kuten ohjevideot, ohjeistukset, Tieken digitaalisen osaamisen osaamismerkit ym. löytyvät sähköisenä Moodlesta.

Anmälningsinformation

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautuminen aukeaa 20.11. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 7.12. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa).