Sommaren
Kursnamn Ekonomi och företagsamhet
Kursdatum 01.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Novia
Kursens språk Svenska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Thomas Sabel
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 28.03.2024 - 16.06.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Ekonomi och företagsamhet

01.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Målgrupp: Alla intresserade

Kursinnehåll:

  • affärsidé och affärsplan
  • vision, mission och strategi
  • företagande som yrke
  • grunda företag
  • företagets finansiering och administration
  • stödtjänster vid etablering
  • att välja bolagsform
  • risker och möjligheter
  • verktyg för affärsutveckling

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper

Bedömningskriterier

Utvärdering: Vitsord Bedömning av kursen sker i augusti

Arbetsformer och schemaläggning

Självstudiekurs via Moodle