Våren
Kursnamn Etänä tehtävä ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa
Kursdatum 15.01.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Katja Sorjonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 14.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Etänä tehtävä ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa

15.01.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen

  • Ymmärrät voimavaralähtöisen ohjaamisen periaatteet ja merkityksen sote- ja työllisyyspalveluissa toteutettavassa ohjauksessa sekä osaat huomioida etäohjauksen erityispiirteet omassa työskentelyssäsi.
  • Ymmärrät toimijuuden ja osallistamisen käsitteet ja niiden edistämisen merkityksen osana etäohjausta sekä osaat soveltaa työssänsä käytettäviä menetelmiä ja tehtäviä etäohjaukseen sopiviksi

Opintojakson tehtävät on ositettu teemoittain pieniksi suorituksiksi tukemaan oppimista ja prosessimaista työskentelytapaa. Tämä antaa mahdollisuuden tutkia omassa tahdissa tietoa ja opiskelumateriaaleja. Tehtävät mahdollistavat soveltamisen suoraan työelämän tilanteisiin ja tapauksiin.

Sisältö

  • Ohjauksen periaatteet ja voimavaralähtöinen ohjaus
  • Etäohjauksen erityispiirteet
  • Toimijuuden ja osallisuuden edistäminen etäohjauksessa
  • Etäohjausta tukevat työkalut

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -arviointiasteikolla. Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien tekemistä. Arviointi on formatiivista pitäen sisällään oman osaamisen testaamista ja arviointia, vertaisarviointia sekä opettajan palautetta ja arviointia.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot sisältävät verkkotallenteita, itsenäisesti tutustuttavaa oppimateriaalia ja tehtäviä. Neljän opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa laskennallisesti noin 108 tunnin työmäärää.

Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.