Hösten
Kursnamn Fysioterapia osana kuntoutusta
Kursdatum 02.08.2024 - 30.12.2024
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Heli Katajamäki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Fysioterapia osana kuntoutusta

02.08.2024 - 30.12.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

Ymmärrät kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.

Osaat kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.

Tunnistat kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata niiden keskeiset asiasisällöt.

Ymmärrät toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.

Tiedät fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ-ja toimintakentät.

 

Sisältö:

  • Kuntoutus
  • Fysioterapia
  • Toimintakyky
  • ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja
  • terveyden kansainvälinen luokitus
  • GAS-menetelmä
  • Fysioterapeutin ydinosaaminen
  • Fysioterapeutin koulutus, työkuva ja työllistyminen

Bedömningskriterier

H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi

 

Mer information

Kauranen, Kari 2017. Fysioterapeutin käsikirja. SanomaPro.

Kettunen, Reetta; Kähäri-Wiik, Kaija; Vuori-Kemilä, Anne; Ihalainen, Jarmo. 2009. Kuntoutumisen mahdollisuudet. WSOYpro Oy. Helsinki

Talvitie, Ulla; Karppi, Sirkka-Liisa; Mansikkamäki, Tarja. 2006. Fysioterapia. 2. uudistettu painos. Edita Prima Oy. Helsinki

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi