Sommaren
Kursnamn Green Care perusteet
Kursdatum 13.05.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Katri Palpatzis
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 05.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Green Care perusteet

13.05.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Ymmärrät GC peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön
 • Ymmärrät luontohoivan ja luontovoiman erot
 • Tunnistat GC-palvelut muusta luontotoiminnasta
 • Tunnistat GC-toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat
 • Ymmärrät luontosuhdekäsitteen ja siihen vaikuttavat osatekijät
 • Osaat määritellä oman luontosuhteen sekä osaat kunnioittaa ja soveltaa käytäntöön erilaisia luontosuhteita (oman koulutustaustasi puitteissa)
 • Osaat luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät
 • Osaat nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia eri asiakasryhmille, eri palveluissa ja tietää niiden syntymekanismit
 • Tunnet Green Care-palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät
 • Tunnistat toimialaa koskevat lait
 • Tiedostat Green Care -toimialan ja tunnistat sen kehittämiseen liittyvät tekijät

Sisältö

Tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin. Opintojakso Green Care perusteet (5 op) on Green Care Finland ry:n hyväksymä koulutus ja antaa Green Care osaamisen pätevyyden hakiessa palveluille laatumerkkiä.

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Opintojakson oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ohjeiden mukaan Moodle-oppimisympäristössä. Itsenäinen tutustumiskäynti Green Care -yritykseen ja kirjallinen raportointi vierailusta.

Arviointiasteikko Hyväksytty – Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakso ei sisällä aikaan ja paikkaan sidottuja luentoja. Opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy Moodle-ympäristöstä. Huomioi kokoavan oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä (31.7.2024)! Myöhässä palautettuja raportteja ei arvioida.

Opintojakso sisältää sisältää virtuaalisia oppimistehtäviä ja itsenäisen Green Care-palveluja tuottavassa yrityksessä tai yhdistyksessä, ja siitä raportoinnin. Vaihtoehtoisesti, jos olet GC-palveluntuottaja, voit tehdä raportoinnin omaan yritykseesi.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.