Non-stop
Kursnamn Hyvinvointi työyhteisössä
Kursdatum 15.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB, Business HUB
Lärare Heiskanen Sanna
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2025
Anmälningsinformation

Hyvinvointi työyhteisössä

15.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä työhyvinvoinnin käsitettä eri näkökulmista.
  • arvioida yksilön, yhteisön ja johtamisen merkitystä työhyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työyhteisö- ja organisaatiotasolla.
  • perehtyä eri organisaatioissa käytettyihin työhyvinvointisuunnitelmiin ja osaa analysoida organisaation ja verkostojen merkitystä työhyvinvointiin.
  • perustella kansallisella ja kansainvälisellä tutkimusnäytöllä työhyvinvointiin liittyviä ilmiöitä sekä soveltaa työhyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita käytännön työssä.
  • visioida tulevaisuuden työhyvinvoinnin haasteita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojaksolla laaditaan oppimispäiväkirja, jonka palautukset arvioidaan ja suoritukset kirjataan kolme kertaa syksyn ja kolme kertaa kevään aikana 31.7.25 tehtävän palautuksen lisäksi.

Opintosuoritukset merkitään opintorekisteriin vähintään neljän viikon kuluessa oppimispäiväkirjan ilmoitetusta palautuspäivästä. Huomioi tämä omassa aikataulussasi esim. valmistumispäivän suhteen.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkkokurssi (Moodle)

Opintojakso toimii nonstop -toteutuksena Moodlessa eli sen voi aloittaa milloin vain ilmoitetun ajan puitteissa lukuvuoden aikana. Itsenäinen opiskelu. Opintojakson Moodle avautuu 15.09.2024. Opintojakson Moodle sulkeutuu 31.7.2025, jolloin opintojakso päättyy.

Mer information

Opintojakso on osa kaikkien Savonian YAMK-tutkintojen monialaisia valinnaisia opintoja. Huomioi, että tämä on YAMK-opintojakso, joka edellyttää kriittisiä tiedonhaun-, tieteellisen kirjoittamisen ja tiedon soveltamisen taitoja.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.