Non-stop
Kursnamn Hyvinvointia ravitsemuksella
Kursdatum 01.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Turism och kosthåll HUB
Lärare Heikkinen Anne-Mari
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.05.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Hyvinvointia ravitsemuksella

01.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Tällä opintojaksolla perehdytään hyvinvointia edistävään ravitsemukseen yleisesti ravitsemussuositusten sisällön sekä omien ruokavalintojen tarkastelun kautta. Lisäksi tutustutaan suomalaisten ruuankäyttöön ja ravitsemukseen sekä ravitsemispalveluiden rooliin terveellisten ruokavalintojen mahdollistajana. Myös keskeisimmät erityisruokavaliot ja niiden soveltaminen ravitsemisalalla tulevat tutuksi opintojakson aikana.

Sisältö

  • suomalaisten ravitsemus
  • erityisruokavaliot
  • ruoka ravintoaineiden lähteenä ja hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä
  • laadukas ravitsemusviestintä ja tutkimus
  • terveellinen ruoka markkinavalttina ravitsemispalveluissa
  • ruokavalion laadun mittaaminen ja analysointi

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus muodostuu tenttien sekä oppimistehtävien hyväksytyistä suorituksista.

Opettajat tarkastavat opiskelijoiden suoritteet kolmesti lukuvuoden sisällä. Opintosuorituksien arviointiajankohdat ovat kahden viikon sisään seuraavista ajankohdista: 30.11, 28.2 ja 15.5. Mikäli opiskelija haluaa arvioinnin syyslukukaudella (ennen joulua), kaikki opintosuoritukset tulee olla palautettuna 30.11. mennessä ja vastaavasti, mikäli suorituksen haluaa kevätlukukaudella (ennen kesää), kaikki opintosuoritukset tulee olla palautettuna 15.5. mennessä. Opiskelija saa kurssista opintopisteet suoritettuaan tentit ja oppimistehtävät hyväksytysti.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelija suorittaa non-stop -verkko-opintojakson itsenäisesti omien aikataulujensa puitteissa. Opiskelija perehtyy tarjottuihin oppimateriaaleihin sekä suorittaa hyväksytysti kurssin tentin, ravitsemuspassin sekä ruokapäiväkirja-reflektiotehtävän ja keskustelutehtävän. Opintojakso ei sisällä lähiopetusta.

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli työmäärä tällä opintojaksolla on 135 h. Oppimistehtävien ja verkkotenttien aikataulut ovat joustavia ja opiskelijan oman aikataulun mukaan suoritettavia.

Ajankäyttöön sisältyy annettujen materiaalien opiskelua, oppimistehtävien ja tenttien suorittaminen sekä lisäksi opiskelijan itsenäinen perehtyminen aihealueen kirjallisuuteen ja muuhun lähdeaineistoon.

Info

Opintojakso on osa restonomi (amk) -tutkinto-ohjelmaa.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.