Hösten
Kursnamn Hyvinvointia ruoasta – Luontevan ruokasuhteen ja ravitsemusterveyden aakkoset
Kursdatum 21.10.2024 - 12.12.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Merja Lahdenperä
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2024 - 30.10.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Hyvinvointia ruoasta – Luontevan ruokasuhteen ja ravitsemusterveyden aakkoset

21.10.2024 - 12.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija kehittää seuraavia taitojaan ja tietojaan:

  • opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille kuin myös ravitsemuksen merkityksen monien sairauksien ehkäisyssä.
  • opiskelija tunnistaa ja reflektoi omia ruokailutottumuksiaan ja ruokasuhdettaan.
  • opiskelija saa perusteet terveellisille ruokailutottumuksille ja ruokavalinnoille ja oppii tekemään vastuullisia valintoja myös ympäristön kannalta.
  • opiskelija ymmärtää psyykkisten tekijöiden, kuten joustavuuden, itsemyötätunnon ja positiivisen ajattelun merkityksen luontevan ruokasuhteen kehittymisessä.
  • opiskelija oppii ratkaisemaan reflektoiden omia haasteitaan ja asettamaan sopivia tavoitteita.
  • opiskelija omaksuu itselleen soveltuvia syömisen taitoja.
  • opiskelija saa käytännön työkaluja ja ymmärrystä omasta ruokasuhteestaan sekä osaa tehdä terveyttä edistäviä ja kestäviä valintoja.

Sisältö

Verkkokurssilla edetään omaan tahtiin tutustuen materiaaliin ja tehden itsenäisiä pohdintatehtäviä sekä osallistuen yhteisiin keskusteluihin. Kurssilla käydään läpi ravitsemuksen merkitystä niin oman hyvinvoinnin ja terveyden kuin myös ympäristön kannalta. Uusimmat ravitsemussuositukset toimivat pohjamateriaalina. Kurssin aikana tutustutaan ruokasuhteeseen vaikuttaviin tekijöihin ja opitaan tunnistamaan ja tiedostamaan mahdollisia haasteita omissa ruokailutottumuksissa. Opiskelija pääsee itsetutkiskelun kautta ja reflektoiden tutustumaan oman ravitsemusterveytensä edistämiseen – mukana tärkeimpinä asenteina positiivisuus ja joustavuus sekä ruoasta nauttiminen.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa: – osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan – erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta – käyttää oikein useimpia alan käsitteitä – tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan – perustella toimintaansa johdonmukaisesti – osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi suoritetaan virtuaalisena Moodlessa, jossa edetään omaan tahtiin tutustuen materiaaliin ja tehden itsenäisiä pohdintatehtäviä sekä osallistutaan yhteisiin keskusteluihin. Kurssiin ei kuulu tenttiä, mutta hyväksytty kokonaissuoritus edellyttää kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssilla on käytössä edistymisen seuranta.

Verkkokurssi ei sisällä pakollisia aikaan sidottuja tapaamisia. Opiskelija vahvistaa osallistumisensa palauttamalla kurssin ensimmäisen Moodle-tehtävän viimeistään 8.11.2024. Kurssiaika 21.10.2024 – 12.12.2024. Moodle-tehtävien aikataulutus ohjeellisilla palautuspäivillä, opintojaksolla voi edetä kuitenkin omaan tahtiin. Tehtävien viimeinen palautuspäivä 12.12.2024.