Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Ikäihmisen aktiivinen arki
Kursdatum 03.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Anne Ryhänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Ikäihmisen aktiivinen arki

03.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Jäsentää toimintakyvyn käsitteen ICF-viitekehyksessä
 • Osaa arvioida ikäihmisen toimintakykyä laajasti laadukkailla arviointimenetelmillä ja hyödyntää tuloksia asiakaslähtöisessä tavoitteen asettelussa ja toimintakyvyn muutosten seurannassa
 • Osaa laatia GAS-tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa
 • Tietää keinoja asiakkaan arkiaktiivisuuden lisäämiseksi
 • Osaa kirjata toimintakyvystä asiakaslähtöisesti
 • Ymmärtää verkostoyhteistyön merkityksen ikäihmisen toimintakyvyn tukemisessa

Sisältö

 • Ikäihmisen toimintakyky (ICF)
 • Ikäihmisen toimintakyvyn arviointi
 • GAS-tavoitteiden nimeäminen
 • Keinot toimintakyvyn parantamiseksi/ylläpitämiseksi
 • Asiakaslähtöinen toimintakykytiedon kirjaaminen
 • Verkostot ikäihmisen toimintakyvyn tukena

Förkunskapskrav

Opintojakso sopii erityisesti sote-alan toimijoille, mutta soveltuu myös kaikille ikääntyvien kanssa toimiville, toimintaa suunnitteleville tai tulevaisuudessa liiketoimintaa ikääntyville suunnitteleville.

Bedömningskriterier

Arviointi Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija toteuttaa yhdelle ikäihmiselle toimintakyvyn arvioinnin ja suunnitelman (GAS-tavoitteet) sekä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja raportoi prosessin = opintojakson arvioitava tehtävä

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

5 x 27 h = 135 h itsenäistä työtä

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.