Non-stop
Kursnamn Innovaatio-osaaminen
Kursdatum 01.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Laitinen Matti
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2025
Anmälningsinformation

Innovaatio-osaaminen

01.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Opiskelijalla on valmiudet ammattialat ylittävään monialaiseen innovatiiviseen ja verkottuneeseen työskentelyyn työyhteisöjä ja niiden prosesseja uudistettaessa. Opiskelija osaa luoda ideoiden syntymistä kannustavan ja kehittävän ilmapiirin työyhteisöön ja ymmärtää ideoiden jakamisen merkityksen innovatiivisen organisaatiokulttuurin ylläpitämisessä. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti innovaatiotietoutta ja -työkaluja kehittämisprosessin apuvälineinä ja osaa johtaa ideoiden jalostumista uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Sisältö

  • Innovaatio ja kehittäminen
  • Projektityöskentely
  • Innovaatiomenetelmät ja innovaatiotyökalut
  • Innovoinnin tiedon lähteet
  • Pitchausvideo

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan innovaatiokäsikirjan sekä pitchausvideon perusteella. Opintojakson tehtävien on oltava suoritettuna viimeistään 31.7.2025.

Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan noin neljän viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä. Kesä- ja heinäkuun aikana suoritettujen opintojen palaute annetaan ja arviointi tehdään elokuussa.

Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella. Palautuspäivät ovat 31.10.2024, 31.12.2024, 9.3.2025, 13.4.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 1.9.2024 – 31.7.2025.

Ohjeellinen suoritusaika on 4 kuukautta.

Opiskelu sisältää materiaaleihin perehtymistä ja itsenäistä työskentelyä. Opintojaksolla toteutat oman innovaatioprojektin. Haastamme sinua muuttamaan jotain omassa tai työyhteisösi toiminnassa. Tavoitteena on viedä teoriaa käytäntöön ja oppia tekemällä. Työskentelyn tuloksena sinulle syntyy henkilökohtainen innovaatiokäsikirja.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.