Våren
Kursnamn Johdanto Suomen metsätalouteen
Kursdatum 15.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Jyry Eronen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Johdanto Suomen metsätalouteen

15.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Ymmärtää metsätalouden merkityksen Suomen yhteiskunnalle
 • Tietää suomalaiset yleisimmät metsänhoidon menetelmät ja yksityismetsätalouden perusteet
 • Tietää suomalaiset metsätalouden toimijat
 • Osaa selostaa yleisimpiä suomalaisia metsäpolitiikan keinoja
 • Tuntee Suomalaisen puukaupan erityispiirteet ja puumarkkinat
 • Ymmärtää metsien monikäyttöä
 • Ymmärtää metsän arvon, metsähoidon kannattavuuden ja metsäsuunnittelun perusteet
 • Tuntee suomessa käytettävän metsäteknologian
 • Ymmärtää Suomalaisen puunkorjuun menetelmät

Sisältö

Opinnoissa perehdytään suomalaisen metsätalouden perusteisiin ja metsätalouteen liittyviin erilaisiin kokonaisuuksiin.

 • Suomen metsävarat ja niiden käyttö
 • Metsänhoidon menetelmät
 • Metsätalouden toimijat
 • Puunostajat ja metsätalouden palveluiden tarjoajat
 • Metsäteknologian valmistajat
 • Käytännön puunkorjuu

Förkunskapskrav

Opintojakso sopii esim. aloittaville metsätalouden opiskelijoille, metsäisten perusasioiden kertaamiseen tai korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet metsäalasta.

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Kurssin arvioidaan asteikolla hyl/1-5. Kurssi arvioidaan palautettujen oppimistehtävien perusteella, joista annetaan numeroarvosana. Kurssin arvosana on tehtävien arvosanojen keski-arvo.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opinto suoritetaan lähtökohtaisesti luentoviikoittain (5 luentoviikkoa). Viikoittain on kaksi luentotallennetta eri aihepiireistä sekä oppimistehtävänä luentojen aiheisiin liittyvä lyhyehkö yksi- tai kaksiosainen esseetehtävä. Opintojakson voi myös tehdä joustavasti omaan tahtiin kuitenkin siten, että kaikki tehtävät on palautettu kurssin työtilassa annettuun päivämäärään mennessä.

Kurssin työtila on Karelian Moodle-ympäristössä. Itsenäinen työskentely kurssilla noin 80 h (luentotallenteiden seuraaminen, lisämateriaaliin perehtyminen sekä esseetehtävien teko).

Info

Oppimateriaali: Kurssilla jaettava sähköinen luentomateriaali, verkkoluentotallenteet sekä luentoihin liittyvä muu sähköinen materiaali.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.