Non-stop
Kursnamn Johdatus tekoälyyn
Kursdatum 01.08.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Koponen Janne
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2023 - 30.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Johdatus tekoälyyn

01.08.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Johdatus tekoälyyn -opinnot suoritettuasi

  • ymmärrät mitä tekoälyllä tarkoitetaan.
  • osaat hyödyntää tekoälyä ongelmanratkaisussa.
  • osaat hyödyntää todennäköisyyslaskennan alkeita tekoälyn sovelluksissa.
  • ymmärrät koneoppimisen perusperiaatteet sekä merkityksen tekoälyn toteutuksessa.
  • ymmärrät neuroverkkojen toiminnan perusperiaatteet.

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Kurssin materiaaleina käytetään etukäteen nauhoitettuja videoluentoja ja kurssi suoritetaan omatoimisilla harjoitustehtävillä. Arvosanat annetaan noin kerran kuussa.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Videoluennot, harjoitustehtävät ja omatoiminen opiskelu 135 h.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.